POLECAMY

Guzki w płucach

napisał/a: 77Mirek, 2010-03-10 17:28
Moja mama jest 14 miesięcy po całkowitym operacyjnym usunięciu mięsaka nadnercza- liposarcoma dedifferentiatum.
W opisie ostatniego TK radiolog zwrócił uwagę na większą ilośc guzków w płucach i ich powiększenie. Jakie są możliwości dalszego leczenia ? W czym może pomóc podanie chemii?
napisał/a: Vieri, 2010-03-11 00:40
Witam,

Przede wszystkim istotne jest określenie charakteru zmian w płucach. Jeśli są to przerzuty mięsaka włączenie chemioterapii i/lub radioterapii może doprowadzić do zatrzymania choroby lub ją spowolnić. Proszę skonsultować się z onkologiem okazując wyniki badań, najlepiej z kilku okresów celem porównania. U onkologa wystarczają opisy sporządzone przez radiologa.

Pozdrawiam
napisał/a: 77Mirek, 2010-03-16 09:22
Oczywiście w tym tygodniu będziemy u lekarza prowadzącego.

karta Informacyjna z Otwocka

RTG kl. p. 23.10.208 r. Obraz narządów klatki piersiowej jak w badaniu poprzednim z 6.10.08 r . Nie uwidoczniono zmian o charakterze meta.
Pojedyńcze drobne zwłóknieniaw prawej okolicy podobojczykowej. Pozostały miąsz płucny bez zagęszczeń. Przepona wolna. serce miopatyczne, powiększenie lewej komory.
TK kl. p 10.10.2008 r. W badaniu TK klatki piersiowej uwidoczniono w obu płucach umiarkowanie liczne doś drobne guzki, które mają morfologię
podejrzaną o zmiany przerzutowe. Powiększonych węzłów chłonnych ani płynu w opłcnej nie wykazano. Uwidoczniono natomiast na poziomie nadbrzusza po stronie prawej, na krańcu pola widzenia duży - ponad 10 cm !!! średnicy- guz o niejednorodnym wsp. osłabienia promieniowania- konieczna dalsza diagnostyka. Poszerzona aorta piersiowa, bardziej w cz. stępującej - do 50 mm. struktury kostne w normie.

wyniki badań z Warszawy

RTG kl. p Badanie pierwszorazowe 2.12.08
Na wykonanym zdjęciu widoczny jest rozrost podścieliska łącznotkankowego zależny od przewlekłego zastoju w płucach łącznotkankowego zależnych od przewlekłego zastoju w płucach oraz zgrubienia około oskrzelowe w dolnych polach obu płuc Jamy opłucnowe wolne

RTG klp-4.02.09 w porównaniu z badaniem poprzednim z 2.12.08 pojawły się bardzo drobne zagęszczenia w górnych polach ( widoczne w projekcie pa) przynajmniej 5 w płucu lewym i 1 w prawym- obraz podejrzany o meta. Nadprzeponowo obustronnie zmiany rysunku o charakterze zaburzeń upowietrznienia, Pozostały obraz jest podobny.

TK kl. p. 30.10.2010 wykonane przed i po dożylnym podaniu kontrastu
Dośc liczne, drobne rozsiane w obu płucach guzki średnicy do 5-6 mm oraz punkcikowate- obustronnie w ilości ok. 10. Niektóre są mocno wysycane, zwapniałe
Pojedyncze pasma zwłóknień u podstawy obu płuc. Pojedynczy węzeł chłonny w okolicy prawej wnęki dł 14 mm, pozostałe węzły chłonne śródpiersia i wnęk płucnych niepowiększone. Serce powiększone Jamy opłucnowe bez cech płynu. Całośc obrazu bez wyraźnej dynamiki w porównaniu z badaniem poprzednim z sierpnia br.

Lekarz prowadzący ( 30.12.2009 r. )
Uprzejmie proszę o konsultację kardiologiczną i naczyniową pod kątem leczenia chorej z powodu zmian zakrzepowych oraz tętniaka aorty. Pacjentka pod względem onkologicznym nie wymaga w chwili obecnej terapii.
Obraz zmian w płucach i brak dynamiki, a nawet cofanie się tych zmian wskazuje na ich inne tło niż onkologiczne.

KT klatki piersiowej z kontrastem IV 16.02.2010 Obraz śródpiersia jak w badaniu poprzednim. Bez cech zatorowości w głównych pniach naczyniowych. W miąższu obu płuc widoczne guzki meta. W porównaniu z badaniem poprzednim guzków jest więcej i są większe
KT jamy brzusznej z kontrastem IV - wątroba bez zmian ogniskowych W obu nerkach drobne torbiele bez zmian węzłowych w przestrzeni zaotrzewnowej.


Czy wątpliwości może rozwiac PET lub jeszcze jedno kontrolne KT ? Czy schemat leczenia w tym przypadku to CyVADIC ?.
napisał/a: Vieri, 2010-03-16 12:10
Witam,

Badania obrazowe wskazują powolną acz stałą progresję co wskazuje na czynny proces nowotworowy. Nie sądzę, aby dodatkowe badania określiły coś więcej, co miałoby znaczenie w tym przypadku.
Prawdopodobnie leczeniem pierwszej linii będzie schemat oparty o ifosfamid, adriamycynę i dakarbazynę (MAID) lub właśnie CYVADIC (cyklofosfamid, winkrystyna, adriamycyna, dakarbazyna). Prosżę pamiętać też, że leczenie cytostatyczne mięsaków daje szansę na krótką stabilizację choroby a może w znacznym stopniu obciążać chorego. Pozytywną przesłanką natomiast jest fakt, że progresja choroby następuje dość wolno.

Pozdrawiam
napisał/a: 77Mirek, 2010-03-18 23:07
Witam,

Mama nie dostała chemii. Doktór jest zdania, że nie są to przerzuty mięsaka. Byc może są to guzki o małej złośliwości, bardziej wysycone przy ostatnim badaniu, które tylko imitują zmiany przerzutowe. Zbadanie ich typu histopatologicznego byłoby sztuką dla sztuki i mogłoby niepotrzebnie obciążyc pacjentkę. W tej chwili najważniejsze jest dla nas leczenie kardiologiczne. Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do podania chemii, ale nie jest to konieczne. Następna TK w maju.
Byłem naprawdę zdumiony, ciężko w to uwierzyc. Życzę wszystkim tak miłego zaskoczenia.

pozdrawiam
Mirek