POLECAMY

Chłoniak u 3-letniego dziecka

napisał/a: joann90, 2011-09-09 17:06
Witam,
byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś znający się na temacie przedstawił mi temat leczenia chłoniaka u 3letniego dziecka (dokładnie 34miesiące). Jest to chłoniak rozlany śródpiersia. Szukałam na internecie jakiś informacji na ten temat, ale większość dotyczy dorosłych albo dzieci około 10 lat. Bardzo proszę o jakieś info.
napisał/a: Vieri, 2011-09-09 22:49
Witam,

Przede wszystkim konieczne jest dokładne rozpoznanie histologiczne wykrytego nowotworu. W zależności bowiem od tego, czy jest to chłoniak nieziarniczy czy ziarnica złośliwa zwana popularnie chłoniakiem Hodgkina postępowanie terapeutyczne nieco się różni.
Nie wiem dokładnie jakich informacji oczekujesz, jeśli zadasz jakieś pytanie z chęcią postaram się na nie odpowiedzieć.

Pozdrawiam
napisał/a: joann90, 2011-09-10 10:56
Jest to chłoniak nieziarniczy. Ok 2 miesięcy temu po przeziębieniu pojawiły się problemy z oddychaniem, a miesiąc temu dopiero dostała skierowanie na prześwietlenie płuc na którym wszystko wyszło. Od dnia wczorajszego ma drugą chemię. Pierwsza chemia po przyjęciu do szpitala była dawana 'w ciemno' - biopsja była nie możliwa, bo dziecko było niewydolne oddechowo.
jeszcze odnośnie chorego - od urodzenia niewielka waga, problemy z jedzeniem, podejrzenie choroby Recklinghausena.

Zostałam poproszona przez matkę tego dziecka o znalezienie jakiś informacji o tej chorobie, więc wolałam popytać tutaj niż czytać jej jakieś regułki z internetu. Prosiłabym o przybliżenie mi tematu tej choroby, leczenia, jak wygląda sprawa z wyleczalnością?
napisał/a: Vieri, 2011-09-10 13:07
Witam,

Generalnie pośród chłoniaków nieziarniczych, która to nazwa obejmuje grupę chorób rozrostowych układu chłonnego wyróżniamy trzy typy nowotworów w zależności od ich charakterystyki histologicznej (badanie pod mikroskopem):
- chłoniak nieziarniczy z komórek B (B-NHL - B Non-Hodgkin lymphoma)
- chłoniak nieziarniczy z komórek T (T-NHL - T Non-Hodgkin lymphoma)
- chłoniak nieziarniczy anaplastyczny, wielkokomórkowy (ALCL - Anaplastic large-cell lymphoma)
Leczenie będzie polegało przede wszystkim na ustabilizowaniu funkcji życiowych chorego, gdzie wydolność narządowa jest warunkiem rozpoczęcia właściwego leczenia. Następnie w zależności od lokalizacji zmiany a co za tym idzie stopnia zaawansowania choroby (CS przynajmniej III - lokalizacja w śródpiersiu), jego charakterystyki histologicznej proponuje się odpowiedni program leczenia. Leczenie chłoniaków nieziarniczych obejmuje zwykle chemioterapię merkaptopuryną i metotreksatem. Natomiast w zależności od wyników badań dodatkowych (tomografia komputerowa CT całego ciała, scyntygrafia kośćca, punkcja szpiku kostnego lub trepanobiopsja, badanie płynu jam ciała (jeśli obecny), badanie płynu rdzeniowo-mózgowego) można rozważać także dodatkowe opcje terapeutyczne takie jak na przykład radioterapia lub inne drogi podaży leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych) np. dokanałowo (it). W leczeniu chłoniaków nieziarniczych rolę odgrywa także chemioterapia wysokodawkowa z auto- lub allo- genicznym przeszczepem komórek hemopoezy. Oczywiście w tak krótkiej odpowiedzi nie sposób wyszczególnić wszystkich ścieżek terapeutycznych, których zastosowanie uzależnione jest od wielu czynników dynamicznie zmieniających się w czasie terapii. Natomiast faktem jest, że największą rolę w leczeniu NHL (chłoniaków nieziarniczych) odgrywa chirurgia oraz chemioterapia, także jako chemioterapia wysokodawkowa z przeszczepem komórek hemopoezy (HDCT). Z kolei odnośnie wyleczalności to na tle innych chorób nowotworowych, szczególnie nowotworów litych wyleczalność jest dobra, w zależności od wyżej wymienionych czynników osiąga 60-99%.

Pozdrawiam