POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 24 placówek medycznych)

Węgorzewo, Józefa Bema 7 (Węgorzewo miasto)
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2568
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej, Poradnia stomatologiczna, Izba chorych, Punkt szczepień, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Węgorzewo, Gen. Józefa Bema 24 (Węgorzewo miasto)
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SPSP ZOZ W WĘGORZEWIE
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
więcej informacji
Węgorzewo, Guja 8 (Węgorzewo obszar wiejski)
Mazurskie Centrum Rehabilitacji ,,VIVAMUS" Paweł Szymański NZOZ
Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (Węgorzewo miasto)
MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Pracownia endoskopii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Pracownia USG, Zespół transportu sanitarnego, Poradnia kardiologiczna, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (Węgorzewo miasto)
MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚWIADCZENIA SZPITALNE
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Poradnia reumatologiczna, Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji), Poradnia chorób wewnętrznych, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Oddział medycyny paliatywnej, Pracownie inne, Oddział chorób wewnętrznych, Punkt pobrań materiałów do badań, Oddział/Ośrodek leczenia...
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17b (Węgorzewo miasto)
Niepubliczne Laboratorium Analiz Medycznych
Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JOANNA LESZKOWICZ PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia otorynolaryngologiczna
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ ALEKSANDER KIERES
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Tomasz Pacuła
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Węgorzewo, Żeglarska 10 (Węgorzewo miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Węgorzewo, Chrobrego 4 (Węgorzewo miasto)
NZOZ "SOWMED" A. Kalafarski, E. Sowa Zakład Rehabilitacji
Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
NZOZ "ZDROWE DZIECKO"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
więcej informacji
Węgorzewo, 3-go Maja 17 (Węgorzewo miasto)
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich Dariusz Jacek Paluch
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Węgorzewo, Gen. Józefa Bema 24 (Węgorzewo miasto)
OPIEKA POZASZPITALNA SPSPZOZ W WĘGORZEWIE
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
więcej informacji
Węgorzewo, Różewiec 1 (Węgorzewo obszar wiejski)
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (Węgorzewo miasto)
Poradnia Neurologiczna
Poradnia neurologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17B (Węgorzewo miasto)
Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział higieny i epidemiologii, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
więcej informacji
Węgorzewo, Guja 8 (Węgorzewo obszar wiejski)
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień NZOZ "GAJA"
Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji), Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
więcej informacji
Węgorzewo, 3-go Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
PRZYCHODNIA "AMICUS" LEKARZE DOMINIAK,KOWALCZYK,KRUPA,MAZUREK, SPÓŁKA PARTNERSKA
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji