POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 22 placówek medycznych)

Tomaszów Lubelski, Petera 3 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ CENTRUM ZDROWIA Bożenna Kostykiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, Poradnia alergologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neurologiczna, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla...
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Sienkiewicza 12 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ Elmed
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Hospicjum domowe
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Petera 3 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ ,,e-Med" Sebastian Łysiak, Ewa Dolanowska, Henryk Dolanowski spółka cywilna
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia endokrynologiczna, Dział oświaty i promocji zdrowia, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 8 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ "MediDent"
Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chorób wewnętrznych, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia diabetologiczna, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, ul. Wyspiańskiego 21 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ "Medyk" Poradnia Dermatologiczna
Poradnia dermatologiczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Petera 3 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ "Pielęgniarska Opieka Domowa"
Zespół długoterminowej opieki domowej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Piłsudskiego 15 (Tomaszów Lubelski)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PODHORCE" W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia stomatologiczna, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Petera 3 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ "Poradnia Rodzinna"
Poradnia nefrologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Punkt pobrań materiałów do badań, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia neurologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Kościuszki 24 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ Prywatne Laboratorium Analityczne
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Petera 1 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, leja Grunwaldzkie 1 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ " PSYCHO- MED"
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Wyspiańskiego 21/2 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ Wyspiańskiego
Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia geriatryczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Wańkowicza 12 (Tomaszów Lubelski)
NZOZ Poradnia Dermatologiczna
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia dermatologiczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Petera 3 (Tomaszów Lubelski)
ORTO- DENT
Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Słowackiego 7B (Tomaszów Lubelski)
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ośrodek rehabilitacji dziennej, Poradnia rehabilitacyjna, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Melchiora Wańkowicza 8 (Tomaszów Lubelski)
Poradnia Specjalistyczna
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia okulistyczna
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Lwowska 51 (Tomaszów Lubelski)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział higieny i epidemiologii, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Lwowska 51 (Tomaszów Lubelski)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział higieny i epidemiologii, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Lwowska 128 (Tomaszów Lubelski)
Przyzakładowa Przychodnia Przemysłowa S.V.Z. Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pracownie inne, Poradnia medycyny pracy, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Tomaszów Lubelski, Tadeusza Kościuszki 24 (Tomaszów Lubelski)
Przyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów "Tomspin"
Poradnia neurologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji