POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 10 placówek medycznych)

Szydłowiec, Wschodnia 66 (Szydłowiec miasto)
NZOZ - Centrum Medyczne Wschodnia 66
Poradnia psychosomatyczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia leczenia zeza, Poradnia leczenia uzależnień, Punkt szczepień, Poradnia promocji zdrowia, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt pobrań materiałów do badań, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia...
więcej informacji
Szydłowiec, Kolejowa 2 AB (Szydłowiec miasto)
NZOZ Laboratorium Analityczne CENTRUM
Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Szydłowiec, Garbarska 9 (Szydłowiec miasto)
NZOZ przy Spółdzielni Inwalidów "ELEKTRON" w Szydłowcu
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia stomatologiczna, Poradnia psychologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia chorób wewnętrznych, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Szydłowiec, Staszica 4 (Szydłowiec miasto)
NZOZ "SAL-MED"
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Szydłowiec, Staszica 3k (Szydłowiec miasto)
NZOZ "ZDROWIE"
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Poradnia promocji zdrowia, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt pobrań materiałów do badań, Poradnia chorób płuc, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Pracownia USG, Poradnia diabetologiczna
więcej informacji
Szydłowiec, Metalowa 7 (Szydłowiec miasto)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział higieny i epidemiologii, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku, Dział nadzoru zapobiegawczego
więcej informacji
Szydłowiec, Metalowa 7 (Szydłowiec miasto)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku, Dział higieny i epidemiologii, Dział nadzoru zapobiegawczego
więcej informacji
Szydłowiec, Wschodnia 23 (Szydłowiec miasto)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia okulistyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół transportu sanitarnego, Poradnia kardiologiczna, Poradnia onkologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Poradnia gruźlicy...
więcej informacji