POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 1 placówek medycznych)

Szczawa, Szczawa 425 (Kamienica)
NZOZ w Szczawie
Poradnia neurologiczna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia preluksacyjna, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia ginekologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia...
więcej informacji