Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 1 placówek medycznych)

Przysietnica, 858 (Brzozów obszar wiejski)
NZOZ Ośrodek Zdrowia w Przysietnicy
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji