POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 14 placówek medycznych)

Poddębice, ul. Miła 27 (Poddębice miasto)
NZOZ "Moż-Med" - Przychodnia
Poradnia nefrologiczna, Poradnia chorób naczyniowych mózgu, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia alergologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neurologiczna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia stomatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Poddębice, ul. Miła 27 (Poddębice miasto)
NZOZ "Moż-Med" - Szpital
Hospicjum stacjonarne, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacyjny
więcej informacji
Poddębice, ul. Miła 27 (Poddębice miasto)
NZOZ "Moż-Med" - ZOL
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Hospicjum domowe
więcej informacji
Poddębice, Brzozowa 8 (Poddębice miasto)
NZOZ ORTOMAR
Poradnia stomatologiczna, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Poradnia ortodontyczna
więcej informacji
Poddębice, ul. Zielona 1 A (Poddębice miasto)
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna " Rodzina "
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Poradnia ortodontyczna
więcej informacji
Poddębice, ul. Zielona 13 (Poddębice miasto)
Ośrodek Zdrowia w Poddębicach
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia ginekologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki...
więcej informacji
Poddębice, Mickiewicza 16 (Poddębice miasto)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach
Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział higieny i epidemiologii, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku, Dział nadzoru zapobiegawczego, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Poddębice, Mickiewicza 16 (Poddębice miasto)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach
Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział higieny i epidemiologii, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku, Dział nadzoru zapobiegawczego, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Poddębice, ul. Mickiewicza 16 (Poddębice miasto)
Przychodnia Poddębickie Centrum Zdrowia
Poradnia medycyny paliatywnej, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Pracownia endoskopii, Szkoła rodzenia, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia onkologiczna, Poradnia alergologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia rehabilitacyjna, Inna i nieokreślona...
więcej informacji
Poddębice, Mickiewicza 16 (Poddębice miasto)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
Pracownia endoskopii, Oddział neurologiczny, Oddział pediatryczny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział położniczo-ginekologiczny, Blok operacyjny, Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia onkologiczna, Poradnia alergologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownia...
więcej informacji
Poddębice, ul. Mickiewicza 16 (Poddębice miasto)
Szpital Poddębickie Centrum Zdrowia
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział kardiologiczny, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział neurologiczny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Szpitalny oddział ratunkowy, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Oddział urologiczny, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział chirurgii...
więcej informacji
Poddębice, lac Kościuszki 17 a (Poddębice miasto)
Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska " ANAMED"
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia onkologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Poddębice, ul. Mickiewicza 16 (Poddębice miasto)
Zakład Opiekuńczo Leczniczny Poddębickie Centrum Zdrowia
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Oddział rehabilitacyjny, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Poddębice, ul. Zielona 2A (Poddębice miasto)
ZESPÓŁ PORADNI "ZDROWIE"
Pracownia diagnostyczna, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej dla dzieci, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Punkt pobrań materiałów do badań, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia onkologiczna, Poradnia alergologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Inna i nieokreślona komórka...
więcej informacji