Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 3 placówek medycznych)

Nowe Miasto, Apteczna 5 (Nowe Miasto)
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "PALIUM"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Dział (pracownia) fizykoterapii, Zespół długoterminowej opieki domowej, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Poradnia ginekologiczna, Pracownie inne, Punkt szczepień, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Hospicjum domowe, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Hospicjum domowe dla...
więcej informacji
Nowe Miasto, Apteczna 5 (Nowe Miasto)
PALIUM Sp. z o.o. - opieka ambulatoryjna
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Dział (pracownia) kinezyterapii, Zespół długoterminowej opieki domowej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia ginekologiczna, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza...
więcej informacji
Nowe Miasto, Apteczna 5 (Nowe Miasto)
PALIUM Sp. z o.o. - opieka długoterminowa
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji