Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 2 placówek medycznych)

Krynica Morska, ul. Górników 15 (Krynica Morska)
NZOZ "Lekarz Domowy''
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Pracownia diagnostyczna, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Krynica Morska, Korczaka 2 (Krynica Morska)
NZOZ Nadmorskie Centrum Rehabilitacji "ZDROWIE LWA"
Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, Dział (pracownia) fizjoterapii, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Oddział rehabilitacji kardiologicznej, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacyjny, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji