Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 10 placówek medycznych)

Kobyłka, Żymirskiego 2 (Kobyłka)
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pracownia endoskopii, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci,...
więcej informacji
Kobyłka, Głowackiego 4 (Kobyłka)
NZOZ "MARVIT"
Poradnia nefrologiczna, Szkoła rodzenia, Poradnia promocji zdrowia, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia alergologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neurologiczna, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia...
więcej informacji
Kobyłka, Piaskowa 6 (Kobyłka)
NZOZ WIZMED - Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół transportu sanitarnego, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kobyłka, Nadarzyńska 45 B (Kobyłka)
NZOZ Stomatologia Danuta Błońska
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Kobyłka, Załuskiego 86 (Kobyłka)
Opieka Długoterminowa Małgorzata Suchenek
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Kobyłka, ul. Królewska 3 (Kobyłka)
Pogotowie Ratunkowe Medical-Trans Antoniak
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Wyjazdowy zespół sanitarny typu N, Zespół transportu sanitarnego, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
więcej informacji
Kobyłka, Poprzeczna 18 (Kobyłka)
Przychodnia Lekarska "MEDICUS" s.c.
Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia reumatologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia ginekologiczna, Punkt pobrań materiałów do badań, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia kardiologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia dermatologiczna, Pracownia...
więcej informacji
Kobyłka, Poprzeczna 18 (Kobyłka)
Przychodnia Stomatologiczna KODENT
Poradnia stomatologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia ortodontyczna
więcej informacji
Kobyłka, Napoleona 2 (Kobyłka)
Zakładowa Przychodnia Pracownicza dla Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji