POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 14 placówek medycznych)

Kamienna Góra, Bohatrów Getta 10 (Kamienna Góra)
Centrum Ambulatoryjne w Kamiennej Górze
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół transportu sanitarnego,...
więcej informacji
Kamienna Góra, Korczaka 1 (Kamienna Góra)
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji im. J. Korczaka w Kamiennej Górze
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia reumatologiczna, Poradnia preluksacyjna, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownie inne, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział reumatologiczny, Blok operacyjny, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia...
więcej informacji
Kamienna Góra, Korczaka 1 (Kamienna Góra)
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. - Poradnie specjalistyczne
Poradnia neurologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia preluksacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Kamienna Góra, Armii Ludowej 7 (Kamienna Góra)
Fizjoterapia s. c. Marzena Żmijan, Ryszard Kudryński
Poradnia neurologiczna, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia reumatologiczna, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Kamienna Góra, Kościuszki 6 (Kamienna Góra)
NZOZ "Centrum Higieny Psychicznej"
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Zespół długoterminowej opieki domowej, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kamienna Góra, Władysława Broniewskiego 26A (Kamienna Góra)
NZOZ "ESKULAP"
Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Pracownia endoskopii, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia okulistyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia patologii ciąży, Poradnia kardiologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia leczenia bólu, Poradnia dermatologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Kamienna Góra, Papieża Jana Pawła II 8 (Kamienna Góra)
NZOZ Rodzina
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna,...
więcej informacji
Kamienna Góra, H. Sienkiewicza 5 (Kamienna Góra)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział nadzoru zapobiegawczego
więcej informacji
Kamienna Góra, Sienkiewicza 5 (Kamienna Góra)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kamienna Góra, Sienkiewicza 5 (Kamienna Góra)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze
Dział nadzoru sanitarnego, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Dział nadzoru zapobiegawczego
więcej informacji
Kamienna Góra, Kościuszki 6 (Kamienna Góra)
Przychodnia Rodzina
Poradnia preluksacyjna, Zespół rehabilitacji domowej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia wad postawy, Poradnia chorób płuc, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Pracownia USG, Poradnia (gabinet)...
więcej informacji
Kamienna Góra, Bohaterów Getta 8 (Kamienna Góra)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szkoła rodzenia, Oddział pediatryczny, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Oddział położniczo-ginekologiczny, Blok operacyjny, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Poradnia alergologiczna, Poradnia wenerologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia rehabilitacyjna,...
więcej informacji
Kamienna Góra, Bohaterów Getta 10 (Kamienna Góra)
Szpital Powiatowy Kamiennej Górze
Pracownia endoskopii, Poradnia pediatryczna, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział chirurgiczny ogólny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Poradnia chorób wewnętrznych, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział położniczo-ginekologiczny, Blok operacyjny, Poradnia chirurgii ogólnej,...
więcej informacji