Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 29 placówek medycznych)

Kamień Pomorski, ul. Tadeusza Kościuszki 13 (Kamień Pomorski miasto)
Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim
Poradnia stomatologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Kamień Pomorski, Kopernika 28 (Kamień Pomorski miasto)
Meritum Centrum Medyczne
Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Dział anestezjologii, Oddział leczenia jednego dnia, Blok operacyjny, Izba przyjęć szpitala, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kamień Pomorski, Kopernika 28 (Kamień Pomorski miasto)
Meritum Centrum Medyczne - poradnie
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia osteoporozy, Poradnia wad postawy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia chirurgii ogólnej, Pracownia akupresury i akupunktury, Poradnia kardiologiczna, Pracownia USG, Poradnia chorób...
więcej informacji
Kamień Pomorski, Kopernika 26 (Kamień Pomorski miasto)
Niepubliczny Pediatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAGNUS"
Poradnia pediatryczna, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Zespół transportu sanitarnego, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Kamień Pomorski, Kopernika 26 (Kamień Pomorski miasto)
NZOZ "ESKULAP" S.C.
więcej informacji
Kamień Pomorski, Kopernika 26 (Kamień Pomorski miasto)
NZOZ MEDICINA
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia preluksacyjna, Poradnia chorób wewnętrznych, Punkt szczepień, Poradnia wad postawy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół transportu sanitarnego, Poradnia diabetologiczna
więcej informacji
Kamień Pomorski, ul. Mikołaja Kopernika 26 (Kamień Pomorski miasto)
NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowego - Rodzinnego
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Kamień Pomorski, Szpitalna 11 (Kamień Pomorski miasto)
NZOZ S.C. "REMEDIUM"
Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia stomatologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej
więcej informacji
Kamień Pomorski, Garncarska 4 (Kamień Pomorski miasto)
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
Poradnia neurologiczna, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia logopedyczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
więcej informacji
Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7 (Kamień Pomorski miasto)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Kamień Pomorski, Wolińska 7 (Kamień Pomorski miasto)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
Dział nadzoru sanitarnego, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 (Kamień Pomorski miasto)
Przychodnia Specjalistyczna w Kamieniu Pomorskim
Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Dział (pracownia) fizykoterapii, Szkoła rodzenia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Punkt szczepień, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia diabetologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 (Kamień Pomorski miasto)
Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział chirurgiczny ogólny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Poradnia ginekologiczna, Poradnia wad postawy, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział położniczo-ginekologiczny, Poradnia chorób płuc, Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci, Blok operacyjny,...
więcej informacji
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 (Kamień Pomorski miasto)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Pracownie inne, Oddział chorób wewnętrznych, Poradnia wad postawy, Oddział położniczo-ginekologiczny, Poradnia chorób płuc, Blok operacyjny, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia gastrologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Kamień Pomorski, Kopernika 26 (Kamień Pomorski miasto)
Spółka Cywilna ALFA
Poradnia medycyny pracy
więcej informacji
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 (Kamień Pomorski miasto)
Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego
Poradnia medycyny paliatywnej, Szkoła rodzenia, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Poradnia wad postawy, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział położniczo-ginekologiczny, Poradnia chorób płuc, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia...
więcej informacji
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 (Kamień Pomorski miasto)
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
Pracownia endoskopii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział chirurgiczny ogólny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział położniczo-ginekologiczny, Blok operacyjny, Pracownia USG, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Izba...
więcej informacji