POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 59 placówek medycznych)

Jarosław, Grunwaldzka 1 (Jarosław)
ALMED
Poradnia psychosomatyczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Pracownia rezonansu magnetycznego, Poradnia patologii ciąży, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Pracownia diagnostyki obrazowej, Poradnia alergologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neurologiczna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego,...
więcej informacji
Jarosław, Tadeusza Kościuszki 18 (Jarosław)
Ambulatorium
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia psychosomatyczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia medycyny pracy
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 80 (Jarosław)
Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3957
Poradnia stomatologiczna, Oddział chorób wewnętrznych, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet zabiegowy
więcej informacji
Jarosław, ul. Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
Centrum Medyczne "ED-MAR"
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia dermatologiczna
więcej informacji
Jarosław, 3 Maja 70 70 (Jarosław)
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Leczenie Szpitalne
Oddział dla przewlekle chorych, Oddział neurologiczny, Oddział pediatryczny, Oddział neonatologiczny, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Blok operacyjny, Oddział reumatologiczny, Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Izba przyjęć szpitala, Oddział udarowy, Oddział...
więcej informacji
Jarosław, 3 Maja 70 (Jarosław)
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Świadczenia Ambulatoryjne
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Pracownia endoskopii, Pracownia rezonansu magnetycznego, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób zakaźnych, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Bank krwi, Poradnia...
więcej informacji
Jarosław, Słowackiego 28 (Jarosław)
Centrum Rehabilitacji "ATHLETICS" s.c.
Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Zespół rehabilitacji domowej, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział (pracownia) hydroterapii
więcej informacji
Jarosław, Słowackiego 17 B (Jarosław)
Centrum Rehabilitacji im. prof. Adama Grucy
Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Jarosław, Sikorskiego 5 (Jarosław)
Centrum Zdrowia i Kształtowania Sylwetki AQUA Andrzej Adamowicz
Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział (pracownia) hydroterapii, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji neurologicznej
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 85c/2 (Jarosław)
MED-DOM Spółka Cywilna
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
więcej informacji
Jarosław, Jana Pawła II 21 (Jarosław)
"Medjan" Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarsko-Stomatologiczno-Diagnostycznych
Poradnia stomatologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia neonatologiczna
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 65 (Jarosław)
NZOZ "DAR"
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 65 (Jarosław)
NZOZ "DENTUS" Monika Horak
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji
Jarosław, Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
NZOZ "DERBI-MED"
Poradnia foniatryczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia otorynolaryngologiczna
więcej informacji
Jarosław, Kruhel Pełkiński 19 (Jarosław)
NZOZ Diaverum w Jarosławiu
Poradnia nefrologiczna, Ambulatoryjna stacja dializ
więcej informacji
Jarosław, Kruhel Pełkiński 19 (Jarosław)
NZOZ Diaverum w Jarosławiu
Poradnia nefrologiczna, Stacja dializ
więcej informacji
Jarosław, Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
NZOZ "ED-MAR"
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia dermatologiczna
więcej informacji
Jarosław, Kraszewskiego 24 A (Jarosław)
NZOZ ED-MED
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
więcej informacji
Jarosław, 3-go Maja 65 (Jarosław)
NZOZ "Jarosław" Spółka Cywilna
Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia wad postawy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia kardiologiczna, Poradnia logopedyczna
więcej informacji