POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 15 placówek medycznych)

Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10B (Dobre Miasto miasto)
LECZNICTWO AMBULATORYJNE
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia reumatologiczna, Ambulatorium chirurgiczne, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia chirurgii...
więcej informacji
Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B (Dobre Miasto miasto)
LECZNICTWO SZPITALNE
Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia reumatologiczna, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Oddział chorób wewnętrznych, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia kardiologiczna, Izba przyjęć szpitala
więcej informacji
Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 3 (Dobre Miasto miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO "PORADNIA RODZINNA"
Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Dobre Miasto, Olsztyńska 3 (Dobre Miasto miasto)
Niepubliczny Zakład Lecznictwa Specjalistycznego " Salus"
Poradnia reumatologiczna
więcej informacji
Dobre Miasto, Olsztyńska 10/8 (Dobre Miasto miasto)
NZOZ "PORADNIA K"
Poradnia położniczo-ginekologiczna
więcej informacji
Dobre Miasto, Grunwaldzka 10B (Dobre Miasto miasto)
NZOZ Poradnia Laryngologiczna Jarosław Grynczel
Poradnia otorynolaryngologiczna
więcej informacji
Dobre Miasto, Grunwaldzka 10 B (Dobre Miasto miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ "VITAREH"
Dział (pracownia) fizjoterapii, Zespół leczenia środowiskowego (domowego), Dział (pracownia) masażu leczniczego, Poradnia wad postawy, Poradnia rehabilitacyjna
więcej informacji
Dobre Miasto, Olsztyńska 10/8 (Dobre Miasto miasto)
Niepubliczny Zakład Usług Medycznych " FLO - MED",
Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Hospicjum domowe, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 10 (Dobre Miasto miasto)
PORADNIA K
Poradnia położniczo-ginekologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Dobre Miasto, Pionierów 1 (Dobre Miasto miasto)
RAMED POZ
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
więcej informacji
Dobre Miasto, Olsztyńska 3 (Dobre Miasto miasto)
ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE SIEMIĄTKOWSKA ELEONORA
Poradnia reumatologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia kardiologiczna
więcej informacji
Dobre Miasto, Fabryczna 4A (Dobre Miasto miasto)
Warmińsko - Mazurska Stacja Ratownictwa Medycznego
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół transportu sanitarnego
więcej informacji
Dobre Miasto, ul. Grunwaldzka 10B (Dobre Miasto miasto)
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWEJ
Dział (pracownia) fizjoterapii, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
więcej informacji