POLECAMY

Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 7 placówek medycznych)

Chojnów, Szpitalna 20 (Chojnów)
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Legnicy
Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Hospicjum stacjonarne, Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, Zespół długoterminowej opieki domowej, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Opieka domowa, rodzinna, Pracownia diagnostyki obrazowej, Poradnia rehabilitacyjna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Chojnów, Szpitalna 6 (Chojnów)
NZOZ Poradnie Specjalistyczne Zdzisława Madej - Kwapisz
Poradnia psychosomatyczna, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia wenerologiczna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej, Poradnia neurologiczna, Pielęgniarska opieka długoterminowa...
więcej informacji
Chojnów, Legnicka 12 (Chojnów)
Przychodnia Lekarska Iwona Ruta
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położniczo-ginekologiczna
więcej informacji
Chojnów, Fabryczna 1 (Chojnów)
Przychodnia Medycyny Pracy Agencji Ochrony Pracy i Środowiska "BHPE"
Poradnia medycyny pracy, Gabinet zabiegowy, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
więcej informacji
Chojnów, Legnicka 12 (Chojnów)
Przychodnia Rejonowa
Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia leczenia uzależnień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia okulistyczna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Pracownia USG, Poradnia diabetologiczna, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia dermatologiczna, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki...
więcej informacji
Chojnów, Okrzei 11 (Chojnów)
Przychodnia " Zdrowo"
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia urologiczna, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Pracownia endoskopii, Poradnia stomatologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia okulistyczna, Poradnia chirurgii...
więcej informacji
Chojnów, Okrzei 11 (Chojnów)
UNIPRODENT
Poradnia stomatologiczna
więcej informacji