POLECAMY

Zespół Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Żeromskiego 1 (55-010 Święta Katarzyna)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Święta Katarzyna obszar wiejski
tel.: 71 311-63-04

Jednostki - Zespół Opieki Zdrowotnej

 • Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie

  Święta Katarzyna, Żeromskiego 1 (dolnośląskie / powiat Święta Katarzyna obszar wiejski)
  Telefon: 71 3116304; 713116299
  Email: zosk@wp.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poardnia medycyny pracy
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt szczepień
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Punkt szczepień
   • Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia diabetologiczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Otorynolaryngologia
  • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Radwanicach
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia fizykoterapii
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia krioterapii
   Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia fizykoterapii
    Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia hydroterapii
    Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia krioterapii
    Święta Katarzyna, Żeromskiego 1     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Ośrodek Zdrowia w Siechnicach

  Siechnice, Kolejowa 15 (dolnośląskie / powiat Siechnice miasto)
  Telefon: 71 3115517
  Email: zozsiech@o2.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia higieny szkolnej
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia położniczo- ginekologiczna
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie publiczne
  • Gabinet stomatologiczny
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia dermatologiczna
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób płuc
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Siechnicach
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum w Siechnicach z Oddziałem zamiejscowym w Świętej Katarzynie
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Siechnice, Kolejowa 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
    Siechnice, Kolejowa 15     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)