POLECAMY

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Fredry 9 (35-005 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 85 35 466

Jednostki - Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w...

 • Przychodnia Rejonowa Nr 1

  Rzeszów, Fredry 9 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8613600
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Ambulatorium opieki całodobowej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet stomatologiczny
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet stomatologiczny
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Specjalistyczna - Centrum Diagnostyczne

  Rzeszów, Fredry 9 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8539041
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pulmunologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Kinezyterapii
   Rzeszów, Fredry 9     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Rzeszów, Fredry 9     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki chorób serca
   Rzeszów, Fredry 9     
  • Pracownia gastroskopii
   Rzeszów, Fredry 9     
  • Pracownia endoskopowa
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia foniatryczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Zakład rehabilitacji medycznej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia geriatryczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Diagnozy i Rehabilitacji Dziennej Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportowej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia wad postawy
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia autyzmu dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet diagmostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, Fredry 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia wad postawy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia proktologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia osteoporozy
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia EEG
   Rzeszów, Fredry 9     
  • Zakład Rehabilitacji Medycznej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
   Rzeszów, Fredry 9     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9      Telefon: 17 86 13 630  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia mammograficzna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Rzeszów, Fredry 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia mammograficzna
    Rzeszów, Fredry 9     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia ultrasonograficzna
    Rzeszów, Fredry 9     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia RTG
    Rzeszów, Fredry 9     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Rehabilitacji Mowy i Słuchu dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia psychologiczna
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Rzeszów, Fredry 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pracownia Tomografii Komputerowej
    Rzeszów, Fredry 9     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Rejonowa

  Błażowa, Armii Krajowej 5 (podkarpackie / powiat Błażowa miasto)
  Telefon: 017 2297016
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ogólna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet dziecięcy
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
  • Poradnia dermatologiczna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Ambulatorium opieki całodobowej
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Punkt pobrań krwi
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia logopedyczna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Laboratorium analityczne
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna z poradnią szkolną w Szkole w Błażowej
   Błażowa, Armii Krajowej 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium analityczne
    Błażowa, Armii Krajowej 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Błażowa, Armii Krajowej 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna z poradnią szkolną w Szkole w Błażowej
    Błażowa, Armii Krajowej 5     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Rejonowa

  Tyczyn, Rynek 10 (podkarpackie / powiat Tyczyn miasto)
  Telefon: 017 2219999
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG
   Tyczyn, Rynek 10     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia laryngologiczna
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tyczyn, Rynek 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Tyczyn, Rynek 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tyczyn, Rynek 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet fizjoterapii
   Tyczyn, Rynek 10     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rejonowa

  Głogów, Fabryczna 17
  Telefon: 017 8517323
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ogólna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań krwi
   Głogów, Fabryczna 17     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet fizjoterapii
   Głogów, Fabryczna 17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Głogów, Fabryczna 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Głogów, Fabryczna 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Lekarski - Poradnia stomatologiczna
   Głogów, Fabryczna 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Głogów, Fabryczna 17     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Lekarski - Poradnia stomatologiczna
    Głogów, Fabryczna 17     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Rejonowa

  Sokołów, 1000-lecia 4 (podkarpackie / powiat Sokołów Małopolski miasto)
  Telefon: 017 7729017
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ogólna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań krwi
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia psychologiczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Opieki Całodobowej
   Sokołów, 1000-lecia 4     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Przychodnia Rejonowa

  Dynów, Ks. Ożoga 32 (podkarpackie / powiat Dynów)
  Telefon: 016 6521035
  • Poradnia chirurgii ogólna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ogólna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
  • Pracownia RTG
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet fizjoterapii
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Neurologiczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia okulistyczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Ambulatorium Opieki Całodobowej
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Dynów, Ks. Ożoga 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Dynów, Ks. Ożoga 32     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Dynów, Ks. Ożoga 32     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Dynów, Ks. Ożoga 32     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Boguchwała, Tkaczowa 181 (podkarpackie)
  Telefon: 017 8714444
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań krwi
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia laryngologiczna
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia USG
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia reumatologiczna
   Boguchwała, Tkaczowa 181     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Boguchwała, Tkaczowa 181     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Chmielnik, 50 a (podkarpackie / powiat Chmielnik)
  Telefon: 017 2296619
  • Gabinet fizjoterapii
   Chmielnik, 50 a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ogólna
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chmielnik, 50 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chmielnik, 50 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Chmielnik, 50 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Chmielnik, 50 a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nowy Kamień, 20 (podkarpackie / powiat Kamień)
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Kamień, 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Nowy Kamień, 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Hyżne, 104 (podkarpackie / powiat Hyżne)
  Telefon: 017 2295078
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Hyżne, 104     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Hyżne, 104     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Hyżne, 104     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Hyżne, 104     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Hyżne, 104     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Hyżne, 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Hyżne, 104     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Hyżne, 104     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Hyżne, 104     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia EKG
   Hyżne, 104     
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Hyżne, 104     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia reumatologiczna
   Hyżne, 104     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Hyżne, 104     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Krasne, 944 (podkarpackie / powiat Krasne)
  Telefon: 017 8555210
  • Poradnia ogólna
   Krasne, 944     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Krasne, 944     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Krasne, 944     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Krasne, 944     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Krasne, 944     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Krasne, 944     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Krasne, 944     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet fizjoterapii
   Krasne, 944     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Krasne, 944     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Krasne, 944     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Lubenia, 374 (podkarpackie / powiat Lubenia)
  Telefon: 017 8710010
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lubenia, 374     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Lubenia, 374     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Lubenia, 374     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubenia, 374     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Lubenia, 374     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lubenia, 374     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Lubenia, 374     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Lubenia, 374     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lubenia, 374     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
   Lubenia, 374      Telefon: 178710010  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Świlcza, Świlcza 142 (podkarpackie / powiat Świlcza)
  Telefon: 017 8560793
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna z poradnią szkolną w SP w Świlczy
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Świlcza, Świlcza 142     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Świlcza, Świlcza 142     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Świlcza, Świlcza 142     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Lekarski - Poradnia stomatologiczna
   Świlcza, Świlcza 142     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Lekarski - Poradnia ogólna
    Świlcza, Świlcza 142     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt Lekarski - Poradnia stomatologiczna
    Świlcza, Świlcza 142     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Trzebownisko, 946 (podkarpackie / powiat Trzebownisko)
  • Poradnia ogólna
   Trzebownisko, 946     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Trzebownisko, 946     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Trzebownisko, 946     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Trzebownisko, 946     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Trzebownisko, 946     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Trzebownisko, 946     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Trzebownisko, 946     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Białka, Białka 9 (podkarpackie / powiat Błażowa obszar wiejski)
  Telefon: 17 22 97 790
  • Poradnia ogólna
   Białka, Białka 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Białka, Białka 9     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Białka, Białka 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Białka, Białka 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białka, Białka 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Futoma, Futoma 123 (podkarpackie / powiat Błażowa obszar wiejski)
  Telefon: 17 22 97 116
  • Poradnia ogólna
   Futoma, Futoma 123     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Futoma, Futoma 123     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Futoma, Futoma 123     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Futoma, Futoma 123     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Borek Stary, 141 (podkarpackie / powiat Tyczyn obszar wiejski)
  Telefon: 017 2298102
  • Poradnia ogólna
   Borek Stary, 141     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Borek Stary, 141     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Borek Stary, 141     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Borek Stary, 141     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Borek Stary, 141     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
 • Przychodnia Rejonowa Nr 3 Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Rzeszów, Budziwojska 194 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 2219299
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Budziwojska 194     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, Budziwojska 194     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rzeszów, Budziwojska 194     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, Budziwojska 194     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, Budziwojska 194     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Przewrotne, Przewrotne 6 (podkarpackie / powiat Głogów Małopolski obszar wiejski)
  Telefon: 17 8510008
  • Poradnia ogólna
   Przewrotne, Przewrotne 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Przewrotne, Przewrotne 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przewrotne, Przewrotne 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Przewrotne, Przewrotne 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Przewrotne, Przewrotne 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Wysoka Głogowska, 327 (podkarpackie / powiat Głogów Małopolski obszar wiejski)
  Telefon: 017 8516308
  • Poradnia ogólna
   Wysoka Głogowska, 327     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wysoka Głogowska, 327     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wysoka Głogowska, 327     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wysoka Głogowska, 327     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet dziecięcy
   Wysoka Głogowska, 327     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wysoka Głogowska, 327     
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Nienadówka, Nienadówka 694 (podkarpackie / powiat Sokołów Małopolski obszar wiejski)
  Telefon: 017 7729749
  • Poradnia ogólna
   Nienadówka, Nienadówka 694     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Nienadówka, Nienadówka 694     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nienadówka, Nienadówka 694     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Nienadówka, Nienadówka 694     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nienadówka, Nienadówka 694     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Harta, Harta 225/4 (podkarpackie / powiat Dynów)
  Telefon: 016 6521035
  • Poradnia ogólna
   Harta, Harta 225/4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Harta, Harta 225/4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Harta, Harta 225/4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Harta, Harta 225/4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Harta, Harta 225/4     
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Błędowa Tyczyńska, 6 (podkarpackie / powiat Chmielnik)
  Telefon: 017 2296621
  • Poradnia ogólna
   Błędowa Tyczyńska, 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Błędowa Tyczyńska, 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Błędowa Tyczyńska, 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Błędowa Tyczyńska, 6     
  • Gabinet dziecięcy
   Błędowa Tyczyńska, 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Dylągówka, Dylągówka 281 (podkarpackie / powiat Hyżne)
  Telefon: 017 2295379
  • Poradnia ogólna
   Dylągówka, Dylągówka 281     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Dylągówka, Dylągówka 281     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Dylągówka, Dylągówka 281     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dylągówka, Dylągówka 281     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Dylągówka, Dylągówka 281     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dylągówka, Dylągówka 281     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Palikówka, Palikówka 258 (podkarpackie / powiat Krasne)
  Telefon: 017 7721372
  • Poradnia ogólna
   Palikówka, Palikówka 258     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Palikówka, Palikówka 258     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet dziecięcy
   Palikówka, Palikówka 258     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Palikówka, Palikówka 258     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Palikówka, Palikówka 258     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Malawa, 200 (podkarpackie / powiat Krasne)
  Telefon: 017 8554130
  • Poradnia ogólna
   Malawa, 200     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Malawa, 200     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Malawa, 200     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malawa, 200     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Siedliska, Siedliska 386 (podkarpackie / powiat Lubenia)
  Telefon: 17 87 10 386
  • Poradnia ogólna
   Siedliska, Siedliska 386     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Siedliska, Siedliska 386     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Siedliska, Siedliska 386     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siedliska, Siedliska 386     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Bratkowice, 394 a (podkarpackie / powiat Świlcza)
  Telefon: 017 8551005
  • Poradnia ogólna
   Bratkowice, 394 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Bratkowice, 394 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Bratkowice, 394 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Bratkowice, 394 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bratkowice, 394 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bratkowice, 394 a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bratkowice, 394 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Mrowla, 83 (podkarpackie / powiat Świlcza)
  Telefon: 017 8553529
  • Poradnia ogólna
   Mrowla, 83     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Mrowla, 83     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Mrowla, 83     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mrowla, 83     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Mrowla, 83     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mrowla, 83     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2 Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Rzeszów, Dębicka 160 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8513196
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Dębicka 160     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Rzeszów, Dębicka 160     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeszów, Dębicka 160     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rzeszów, Dębicka 160     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, Dębicka 160     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, Dębicka 160     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Trzciana, 140 (podkarpackie / powiat Świlcza)
  Telefon: 017 8514025
  • Poradnia ogólna
   Trzciana, 140     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Trzciana, 140     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Trzciana, 140     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Trzciana, 140     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Trzciana, 140     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jasionka, 131 (podkarpackie / powiat Trzebownisko)
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Jasionka, 131     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ogólna
   Jasionka, 131     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Jasionka, 131     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Jasionka, 131     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jasionka, 131     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Jasionka, 131     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stobierna, 393 (podkarpackie / powiat Trzebownisko)
  • Poradnia ogólna
   Stobierna, 393     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Stobierna, 393     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Stobierna, 393     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Stobierna, 393     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stobierna, 393     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Stobierna, 393     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Zaczernie, 662 (podkarpackie / powiat Trzebownisko)
  Telefon: 017 8552213
  • Poradnia ogólna
   Zaczernie, 662     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Zaczernie, 662     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Zaczernie, 662     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zaczernie, 662     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zaczernie, 662     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zaczernie, 662     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Zaczernie, 662      Telefon: 178552213  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Łąka, Łąka 224 b (podkarpackie / powiat Trzebownisko)
  Telefon: 017 7721265
  • Poradnia ogólna
   Łąka, Łąka 224 b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Łąka, Łąka 224 b     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Łąka, Łąka 224 b     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet dziecięcy
   Łąka, Łąka 224 b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łąka, Łąka 224 b     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łąka, Łąka 224 b     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łąka, Łąka 224 b     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łąka, Łąka 224 b     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Łąka, Łąka 224 b     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Łukawiec, 426 (podkarpackie / powiat Trzebownisko)
  Telefon: 017 7721644
  • Poradnia ogólna
   Łukawiec, 426     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Łukawiec, 426     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet fizjoterapii
   Łukawiec, 426     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łukawiec, 426     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łukawiec, 426     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łukawiec, 426     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Punkt Lekarski Bachórz

  Bachórz, Bachórz 85 b (podkarpackie / powiat Dynów)
  Telefon: 016 6521035
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Bachórz, Bachórz 85 b     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bachórz, Bachórz 85 b     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ogólna
   Bachórz, Bachórz 85 b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bachórz, Bachórz 85 b     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Punkt Lekarski Dąbrowa

  Dąbrowa, Dąbrowa 36 a (podkarpackie / powiat Świlcza)
  Telefon: 017 8514057
  • Poradnia ogólna
   Dąbrowa, Dąbrowa 36 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Dąbrowa, Dąbrowa 36 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dąbrowa, Dąbrowa 36 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Dąbrowa, Dąbrowa 36 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dąbrowa, Dąbrowa 36 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt Lekarski Dylągowa

  Dylągowa, Dylągowa 44 a (podkarpackie / powiat Dynów)
  Telefon: 016 6523501
  • Poradnia ogólna
   Dylągowa, Dylągowa 44 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dylągowa, Dylągowa 44 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Dylągowa, Dylągowa 44 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dylągowa, Dylągowa 44 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt Lekarski Łubno

  Łubno, Łubno 248 (podkarpackie / powiat Dynów)
  Telefon: 016 6521259
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łubno, Łubno 248     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łubno, Łubno 248     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ogólna
   Łubno, Łubno 248     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łubno, Łubno 248     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Punkt Lekarski Piątkowa

  Piątkowa, Piątkowa 429
  Telefon: 017 2297196
  • Poradnia stomatologiczna
   Piątkowa, Piątkowa 429     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Piątkowa, Piątkowa 429     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ogólna
   Piątkowa, Piątkowa 429     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diasgnostyczno-zabiegowy
   Piątkowa, Piątkowa 429     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Piątkowa, Piątkowa 429     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt Lekarski Rudna Mała

  Rudna Mała, Rudna Mała 415 a (podkarpackie / powiat Głogów Małopolski obszar wiejski)
  Telefon: 17 85 52 070
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rudna Mała, Rudna Mała 415 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rudna Mała, Rudna Mała 415 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ogólna
   Rudna Mała, Rudna Mała 415 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rudna Mała, Rudna Mała 415 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rudna Mała, Rudna Mała 415 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Punkt Lekarski Zabratówka

  Zabratówka, Zabratówka 42 (podkarpackie / powiat Chmielnik)
  Telefon: 017 2296622
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zabratówka, Zabratówka 42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ogólna
   Zabratówka, Zabratówka 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zabratówka, Zabratówka 42     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zabratówka, Zabratówka 42     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Rzeszów, Fredry 9 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8539041
  • Pracownia Ultrasonograficzna
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammograficzna
   Rzeszów, Fredry 9     
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, Fredry 9     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometrii
   Rzeszów, Fredry 9     
  • PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
   Rzeszów, Fredry 9      Telefon: 17 85 35 466  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Punkt lekarski Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Zenitowa 2 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Zenitowa 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dziecięcy
   Rzeszów, Zenitowa 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Rzeszów, Zenitowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji w Hyżnem

  Hyżne, Hyżne 104 (podkarpackie / powiat Hyżne)
  Telefon: 017 2295078
  • Dzienny ośrodek rehabilitacji
   Hyżne, Hyżne 104     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Hyżne, Hyżne 104     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Hyżne, Hyżne 104     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet fizykoterapii
    Hyżne, Hyżne 104     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet kinezyterapii
    Hyżne, Hyżne 104     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)