POLECAMY

Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Bolesława Szpunara 20 (32-020 Wieliczka)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Wieliczka miasto
tel.: 12 27 82 824

Jednostki - Zespół Lecznictwa Otwartego w...

 • Miejska Przychodnia Zdrowia

  Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20 (małopolskie / powiat Wieliczka miasto)
  Telefon: 12 27 82 824
  Email: spzlo@spzlo.wieliczka.pl
  Witryna: www.spzlo.wieliczka.pl
  • Poradnia Ogólna z Gabinetem Zabiegowym
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 301  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Dziecięca z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 305  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 332  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Inne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Inne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 340  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 307  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 307  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 307  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 356  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 359  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 306  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 345  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 346  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 348  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 334  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 328  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 350  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki RTG
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 354  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki USG
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 306  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 319  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 305  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 306  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizjoterapii
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 355  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 357  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 363  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 363  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Pracownie inne (Pracownia EKG)
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 336  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 356  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 26 34 319  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 96 334  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20      Telefon: 12 27 82 824  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Poradnia Psychologiczna
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Poradnia Psychologiczna
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Ośrodek Zdrowia

  Chorągwica, Chorągwica 140 (małopolskie / powiat Wieliczka obszar wiejski)
  Telefon: 12 27 83 164
  Email: spzlo@spzlo.wieliczka.pl
  Witryna: www.spzlo.wieliczka.pl
  • Gabinet Internistyczny z Gabinetem Zabiegowym
   Chorągwica, Chorągwica 140      Telefon: 12 27 83 164  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień
   Chorągwica, Chorągwica 140      Telefon: 12 27 83 164  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Stomatologiczny
   Chorągwica, Chorągwica 140      Telefon: 12 27 83 164  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Koźmice Wielkie, Koźmice Wielkie  (małopolskie / powiat Wieliczka obszar wiejski)
  • Gabinet Internistyczny
   Koźmice Wielkie, Koźmice Wielkie      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Dziecięcy
   Koźmice Wielkie, Koźmice Wielkie      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Stomatologiczny
   Koźmice Wielkie, Koźmice Wielkie      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ośrodek Zdrowia

  Węgrzce Wielkie, Węgrzce Wielkie 359 (małopolskie / powiat Wieliczka obszar wiejski)
  Telefon: 12 25 12 375
  Email: spzlo@spzlo.wieliczka.pl
  Witryna: www.spzlo.wieliczka.pl
  • Gabinet Inernistyczny z Gabinetem Zabiegowym
   Węgrzce Wielkie, Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 375  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Dziecięcy z Gabinetem Zabiegowym i Punktem Szczepień
   Węgrzce Wielkie, Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 375  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Stomatologiczny
   Węgrzce Wielkie, Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 376  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Węgrzce Wielkie, Węgrzce Wielkie 359      Telefon: 12 25 12 375  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)