ZAWIDAWIE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Krzywoustego 290 (51-312 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole
tel.: 71 344-91-00

Jednostki - ZAWIDAWIE

 • Centrum Medyczne Krzywoustego

  Wrocław, Krzywoustego 290 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 71 344 91 00
  Email: info@acz.pl
  Witryna: www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wrocław, Krzywoustego 290      Telefon: 071 344-91-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia ortodontyczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia angiologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Rehabilitacja w domu chorego
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Geriatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Geriatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Geriatria
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • USG - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • USG - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • USG - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Krzywoustego 290      Telefon: 071 344-91-00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Krzywoustego 290      Telefon: 071 344-91-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Lotniczych Zakładach Naukowych
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 39
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 10
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 2
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 98
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 98
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 39
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum 2
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny w Lotniczych Zakładach Naukowych
   Wrocław, Krzywoustego 290     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
    Wrocław, Krzywoustego 290     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 98
    Wrocław, Krzywoustego 290     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 39
    Wrocław, Krzywoustego 290     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum 2
    Wrocław, Krzywoustego 290     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet stomatologiczny w Lotniczych Zakładach Naukowych
    Wrocław, Krzywoustego 290     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Centrum Medyczne Zatorska

  Wrocław, Zatorska 55 a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 71 345 59 61
  Email: info@acz.pl
  Witryna: www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologii dziecięcej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaburzeń odporności
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ (dla dzieci)
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Zatorska 55 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ (dla dzieci)
    Wrocław, Zatorska 55 a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Poradnia stomatologiczna
    Wrocław, Zatorska 55 a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Sp.z o.o - filia w Kuźnicy Grabowskiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100
  • Poradnia lekarza POZ
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grabowska 100     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Spółka z o.o.(filia) Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Mińska 38 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Wrocław, Mińska 38     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Medycyna rodzinna
 • Centrum Medyczne Wejherowska

  Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 734 24 00
  Email: info@acz.pl
  Witryna: www.acz.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet fizjoterapii
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradfnia okulistyczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia ortopedii
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia endokrynologii dziecięcej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • USG - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • USG - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • USG - Geriatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Geriatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia preluksacyjna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia hepatologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia wad postawy
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia angiologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia proktologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4      Telefon: 071 734-24-00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
    Wrocław, Wejherowska 28 bud. 4     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)