Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

adres: Radomska 35 (27-200 Starachowice)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Starachowice

Jednostki - Zakład Opieki Zdrowotnej w...

 • Oddział Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym

  Starachowice, Radomska 35 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  Telefon: 041 274 34 22
  Email: zozrad35g@poczta.onet.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym
   Starachowice, Radomska 35     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Izba Przyjęć
   Starachowice, Radomska 35     
   Izba przyjęć szpitala
   • Gastroenterologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Gastroenterologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
  • Apteka
   Starachowice, Radomska 35     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Przychodnia

  Starachowice, Radomska 35 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  Telefon: 041 274 75 80
  Email: zozrad35@poczta.onet.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Starachowice, Radomska 35     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Inna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Poradnia Alergologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Neurologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Okulistyczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia stomatologiczna
   • Stomatologia dziecięca
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna
   Starachowice, Radomska 35     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Starachowice, Radomska 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Starachowice, Radomska 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ogólna
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Dla Dzieci
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Stomatologiczna
    Starachowice, Radomska 35     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
    Starachowice, Radomska 35     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Pracownia Fizjoterapii
    Starachowice, Radomska 35     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Fizjoterapii
    Starachowice, Radomska 35     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownie Diagnostyczne

  Starachowice, Radomska 35 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  Telefon: 041 274 75 80
  Email: zozrad35@poczta.onet.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rtg i Ultrasonografii
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia EKG
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Spirografii
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Endoskopowa
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownie inne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rtg
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownie inne
  • Pracownia Spirografii
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownie inne
  • Pracownia Cytologii
   Starachowice, Radomska 35     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Starachowice, Radomska 35     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Rtg
    Starachowice, Radomska 35     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia EKG
    Starachowice, Radomska 35     
    Pracownie inne
   • Pracownia Spirografii
    Starachowice, Radomska 35     
    Pracownie inne
   • Pracownia Cytologii
    Starachowice, Radomska 35     
    Pracownie inne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)