POLECAMY

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

adres: Konstytucji 3 Maja 42 (87-100 Toruń)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Toruń

Jednostki - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy

  Toruń, Konstytucji 3 Maja 42 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 056 610-05-00
  Email: wszdz@hosp.torun.pl
  • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii i Gastroenterologii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka wraz z zespołem "N"
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologii i Chirurgii Dziecięcej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Blok Operacyjny
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
  • Izba Przyjęć
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
  • Apteka Szpitalna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Sekcja Epidemiologii i Higieny
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
  • Gabinet Rehabilitacji
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Dział Rentgenodiagnostyki z Pracownią Tomografii Komputerowej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ratunkowy
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Histopatologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Dział Diagnostyki Kardiologicznej
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 42     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
 • Zespół Poradni Specjalistycznych Dziecięcych

  Toruń, Konstytucji 3 Maja 40 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 056 610-08-38
  Email: wszdz@hosp.torun.pl
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pneumonologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Nefrologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Psychologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Testów Skórnych
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Spirometrii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Audiologii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci i Dorosłych
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Fizjoterapii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Hematologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Ogólnopediatryczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Fizjoterapii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Światłolecznictwa
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Hematologiczna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia hematologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Ogólnopediatryczna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Reumatologiczna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Neurochirurgiczna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Neurologiczna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Urologiczna
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Pracownia Elektroencefalografii
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
   • Pracownia Fizjoterapii
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Hydroterapii
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Masażu Leczniczego
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Światłolecznictwa
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
    Toruń, Konstytucji 3 Maja 40     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)