POLECAMY

Szpital w Śremie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Chełmońskiego 1 (63-100 Śrem)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Śrem miasto
tel.: 61 2815443

Jednostki - Szpital w Śremie

 • Szpital w Śremie

  Śrem, Chełmońskiego 1 (wielkopolskie / powiat Śrem miasto)
  Telefon: 61 2815443
  Email: sekretariat@szpital-srem.pl
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Urologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Pediatryczny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Laryngologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Udarowy
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Porodowy
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium Ogólne
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół specjalistyczny - wyjazdowy S
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Dział Fizjoterapii
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Rehabilitacja Dzienna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Gabinet EKG i Spirometrii
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Gabinet EEG i Auidiometrii
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia Endoskopowa
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Urologia
  • Pracownia Prób Czynnościowych Układu Krążenia
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia Ortopedyczna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół podstawowy - wyjazdowy P
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Śrem, Chełmońskiego 1     
  • Centralna Sterylizatornia
   Śrem, Chełmońskiego 1     
  • Poradnia Chorób Metabilicznych
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Dział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół podstawowy - wyjazdowy P
    Śrem, Chełmońskiego 1     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
    Śrem, Chełmońskiego 1     
   • Centralna Sterylizatornia
    Śrem, Chełmońskiego 1     
   • Poradnia Chorób Metabilicznych
    Śrem, Chełmońskiego 1     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Dział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Śrem, Chełmońskiego 1     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)