POLECAMY

Szpital Twoje Zdrowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Szpitalna 4 (27-500 Opatów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Opatów miasto
tel.: 15 86 82 051

Jednostki - Szpital Twoje Zdrowie

 • Szpital Twoje Zdrowie Opatów

  Opatów, ul. Szpitalna 4 (świętokrzyskie / powiat Opatów miasto)
  Telefon: 15 86 82 051
  Email: sekretariat@twojezdrowie.pl
  Witryna: www.twojezdrowie.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział dziecięcy
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba przyjęć
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Blok operacyjny
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka
   Opatów, ul. Szpitalna 4      Telefon: 15 86 82 051  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Sterylizatornia
   Opatów, ul. Szpitalna 4     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sterylizatornia
    Opatów, ul. Szpitalna 4     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)