POLECAMY

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STASZOWIE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. 11 LISTOPADA 78 (28-200 Staszów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Staszów miasto
tel.: 015 864 85 39

Jednostki - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STASZOWIE

 • Szpital Specjalistyczny w Staszowie

  Staszów, 11 Listopada 78 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  Telefon: 015 864 85 39
  Email: sekretariat@szpitalstaszow.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Pediatryczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neurologiczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologiczny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
  • Blok Operacyjny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Apteka Szpitalna
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Labolatoryjnej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Udarowy
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Mammografii
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Serologiczna
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Punkt Pobrań Materiału Do Badań
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Żywienia
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
  • Sala Porodowa
   Staszów, 11 Listopada 78      Telefon: 015 864 85 39  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Dla Przewlekle Chorych
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
   Staszów, 11 Listopada 78     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dla Przewlekle Chorych
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
    Staszów, 11 Listopada 78     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)