POLECAMY

SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Szpitalna 1 (41-219 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 41 30 100, 41 30 111

Jednostki - SZPITAL

 • Obiekt II Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sosnowiec, Zegadłowicza 3 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Oddział Neonatologii II
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy II
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna II
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna II
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Cytologii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia ABBI
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG II
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Centralna Sterylizacja
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Prosektorium II
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Gastroenterologiczna I
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG I
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Blok Operacyjny I
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Prosektorium I
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Sosnowiec, Zegadłowicza 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Szpital "Zagórze"

  Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 41 30 100
  Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl
  Witryna: www.szpital.sosnowiec.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologii
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Skórno-Wenerologiczny
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 200  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Udarowy
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Geriatrii
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział Neurologii II
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna II
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział Fizjoterapii II
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Ogólnej I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Anestezjologii I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium Izby Przyjęć
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Centralna sterylizacja I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Blok operacyjny III
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Neurologii II
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Poradnia Chirurgiczna Ogólna II
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Dział Fizjoterapii II
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Chirurgii Ogólnej I
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Noworodków i Wcześniaków I
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Położniczo-Ginekologiczny I
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Anestezjologii I
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Dział anestezjologii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Patologii Ciąży I
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Ambulatorium Izby Przyjęć
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
    • Leczenie stacjonarne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Centralna sterylizacja I
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Blok operacyjny III
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
 • Obiekt III Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sosnowiec, 3 Maja 33 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
 • Szpital "Centrum"

  Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 41 30 300
  Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl
  Witryna: www.szpital.sosnowiec.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Otolaryngologii
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologii
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Psychiatryczny
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Anestezjologii
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć II
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 410  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Dział Farmacji
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Porodowy
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Punkt Przyjęć
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)