POLECAMY

Szpital Rejonowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim

adres: Jana Pawła II 35 (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki

Jednostki - Szpital Rejonowy Samodzielny...

 • Szpital

  Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: (0-44) 725-71-34
  • Oddział pediatryczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Oddział otolaryngologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział ginekologiczno - położniczy
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział obserwacyjno - zakaźny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Oddział urologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział rehabilitacyjny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neonatologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład anatomii patologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Apteka szpitalna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank krwi
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział epidemiologii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Oddziału Ginekologicznego-Położniczego
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologii i Urologii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział intensywnej terapii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Oddział intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba przyjęć
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
    • Leczenie stacjonarne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Oddział intensywnej terapii
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Oddział intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Ratownictwo Medyczne i Transport Medyczny

  Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: (0-44) 725-71-90
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy nr 1
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy nr 2
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Podstawowy nr 3
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium pediatryczne
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium okulistyczne
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Ambulatorium pediatryczne
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Ambulatorium okulistyczne
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zespół Poradni Specjalistycznych i Przyszpitalnych

  Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: (0-44) 725-71-57
  • Poradnia diabetologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia urologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neonatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Nocna i świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Endokrynologii
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergologii Dziecięcej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pulmunologiczna dla dzieci
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia jaskry
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia lekarza poz
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pracownia środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego
   Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pulmunologiczna dla dzieci
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia leczenia jaskry
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia lekarza poz
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pracownia środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego
    Tomaszów Mazowiecki, Jana Pawła II 35     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)