POLECAMY

Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Ludwika Waryńskiego 4 (43-190 Mikołów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Mikołów
tel.: 32 32 57 635

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • Szpital Powiatowy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mikołów, Waryńskiego 4 (śląskie / powiat Mikołów)
  • Izba Przyjęć
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki POZ (przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego)
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy w tym Blok Porodowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny z Działem Anestezjologii
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologiczny
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Rehabilitacji
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia Ogólna
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Gabinet położnej poz
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kontroli Rozwoju Wcześniaków i Noworodków Ryzyka
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Urologiczna
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Neurologiczna
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia dla Kobiet
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Szkoła Rodzenia
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Onkologiczna
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Gastrologiczna
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 544  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 2 Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 61 228  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia Ogólna
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 61 327  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 61 327  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 4 Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 569  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Laboratorium Analityczne
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Elektrofizjologicznej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektromiografii
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Wad Postawy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Udarowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Geriatryczny
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 32 57 500  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Gabinet pielęgniarki poz
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 22 62 072  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Ogólnej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 3257544  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 3257544  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia dla Kobiet Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 3257550  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia Urologiczna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262072  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia Ogólna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262072  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Poradnia dla Dzieci Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262072  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 2 Poradnia Lekarza Rodzinnego Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2261228  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia Ogólna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2261327  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 3 Poradnia dla Dzieci Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2261327  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 4 Poradnia Lekarza Rodzinnego Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mikołów, Waryńskiego 4      Telefon: 32 2262569  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Rehabilitacyjna
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna-Filia Nr 1 Poradnia Kardiologiczna
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Gastrologiczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Logopedyczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Przychodnia Wielospecjalistyczna Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Mikołów, Waryńskiego 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)