POLECAMY

SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 11 (27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 266 44 40

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital

  Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  Telefon: 041 266 44 40
  Email: info@szpital-ostrowiec.ath.cx
  • Oddział Wewnętrzny I
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddzial Wewnętrzny II
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologiczny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Pediatrii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neonatologii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pulmonologii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgiczny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologiczny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Oddział Okulistyczny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Apteka Szpitalna
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Sanitarno-Epidemiologiczny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pracownia Endoskopii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Serologii Biorcy
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Elektroradiologii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa
   • Rentgenodiagnostyka
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa
   • Rentgenodiagnostyka
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Izba Przyjęć
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi lecznicze - Neurologia
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia
   • Usługi lecznicze - Urologia
   • Usługi lecznicze - Choroby płuc
   • Usługi lecznicze - Kardiologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Stacja Dializ
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Udarowy
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pracownia USG
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11      Telefon: 41 266 44 40  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11      Telefon: 41 266 44 40  
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Dermatologii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Dział Fizjoterapii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium Okulistyczne
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Dział Fizjoterapii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dermatologii
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Dział Fizjoterapii
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Ambulatorium Pediatryczne
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Ambulatorium Kardiologiczne
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Ambulatorium Okulistyczne
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Dział Fizjoterapii
    Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownie Diagnostyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
  • Pracownia Patomorfologii
   Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11     
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrowiec Świętokrzyski, Szymanowskiego 11 (świętokrzyskie / powiat Ostrowiec Świętokrzyski)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)