POLECAMY

SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Grunwaldzka 48 (42-700 Lubliniec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Lubliniec
tel.: 34 35 32 800

Jednostki - SZPITAL

 • SZPITAL

  Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48 (śląskie / powiat Lubliniec)
  Telefon: 34 35 32 800
  Email: wsnlc@gazeta.pl
  Witryna: www.wsnlc.pl
  • Oddział psychiatryczny ogólny 01
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 881  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia zaburzeń afektywnych
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 887  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny 04
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 895  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny 05
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 900  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 905  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 922  
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 931  
   Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 879  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 923  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Izba przyjęć
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 856  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Apteka
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 868  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 820  
   Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 927  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48      Telefon: 34 35 32 891  
   Oddział psychiatrii sądowej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny 03
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny internistyczny z pododdziałem psychiatrycznym geriatrycznym
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział psychiatryczny geriatryczny
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dla osób z zaburzeniami nerwicowymi
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 01
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 02
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia autopsyjna - prosektorium
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Ośrodek terapeutyczno - rehabilitacyjny
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet stomatologiczny
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny)
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia logopedyczna
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział psychiatryczny ogólny 03
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział psychiatryczny internistyczny z pododdziałem psychiatrycznym geriatrycznym
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział psychiatryczny geriatryczny
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział psychogeriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział dla osób z zaburzeniami nerwicowymi
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 01
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 02
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia autopsyjna - prosektorium
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Ośrodek terapeutyczno - rehabilitacyjny
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet stomatologiczny
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny)
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział rehabilitacji neurologicznej
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia logopedyczna
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia kardiologiczna
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)