POLECAMY

Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: lac Paderewskiego. 1 A (64-000 Kościan)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Kościan
tel.: 65 511-51-00

Jednostki - Szpital

 • Wojewódzki Szpital Neuropsychoatryczny im. Oskara Bielawskiego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kościan, lac Paderewskiego 1 A (wielkopolskie / powiat Kościan)
  • Oddział psychiatryczny willa I
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny Willa II
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział rehabilitacji Willa III
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział psychiatryczny Willa IV
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział neurologiczny Willa V z pododdziałem udarowym
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Oddział psychiatryczny Willa VI
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny Willa VII
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny im.Mazurkiewicza
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny im.Conolly
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny in. Pinel"a (w remoncie)
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dzienny
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny Siekowo
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny Wonieść
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział leczenia uzależnień
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Izba Przyjęć
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka Szpitalna
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia EKG i EEG
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Rehabilitacji
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacyjny dzienny
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (detoksykacja)
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Zespół Leczenia Środowiskowego Domowego
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Zakład Fizjoterapii
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • Zespół Rehabilitacyjny Psychiatryczny
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Psychospołecznie
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej Willa III
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Izba Przyjęć II
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A      Telefon: 65 512-25-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Oddział szpitalny psychiatryczny im. Conolly II
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Laboratorium
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
  • Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej - Willa III
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział szpitalnej opieki długoterminowej
   Kościan, lac Paderewskiego 1 A     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)