POLECAMY

Szpital im. Kazimeirza Dłuskiego

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Grabiszyńska 105 (53-439 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 334-94-00

Jednostki - Szpital im. Kazimeirza Dłuskiego

 • Szpital im. K. Dłuskiego

  Wrocław, Grabiszyńska 105 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 33-49-400
  Email: dcchp@dcchp.pl
  Witryna: www.dcchp.pl
  • Oddział chirurgii klatki piersiowej pn.: Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii z pododdziałami: septycznym I, klinicznym II, aseptycznym III i pooperacyjnym
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział chirurgii ogólnej IV A
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Blok operacyjny
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Izba przyjęć
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Izba przyjęć szpitala
   • Choroby wewnętrzne
   • Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Choroby wewnętrzne
   • Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Choroby wewnętrzne
   • Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Apteka
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG,EKG
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział chorób wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób układu oddechowego
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Choroby płuc
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc Va z pododdziałem intensywnej opieki pulmonologicznej
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc Vb
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc VIa Katedra i Klinkia Pulmunologii i Nowotworów Płuc
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc VIb
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc VI c
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii R
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład patomorfologii z pracowniami: histopatologii, cytologii i prosektorium
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chorób płuc II
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział onkologii klinicznej VII
   Wrocław, Grabiszyńska 105      Telefon: 71 33 49400  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział aseptyczny III
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział Kliniczny II - Katedra Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział IV Chorób Wewnętrznych
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział VA Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział VB Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział VIA Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział VIB Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział VIC Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział IIIA Transplantacji Szpiku
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział transplantacji szpiku
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział "R" Intensywnej Terapii
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Laboratorium centralne z pracowniami: analityki ogólnej, biochemii, hematologii, serologii z bankiem krwi, mikrobiologii, bakteriologii gruźlicy
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Ośrodek torakochirurgii z pododdziałami
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia immunoenzymotowa
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia bakterologii gruźlicy
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralna sterylizatornia
   Wrocław, Grabiszyńska 105     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział aseptyczny III
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii Oddział Torakochirurgii Pododdział Kliniczny II - Katedra Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Oddział IV Chorób Wewnętrznych
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział VA Gruźlicy i Chorób Płuc
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział VB Gruźlicy i Chorób Płuc
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział VIA Gruźlicy i Chorób Płuc
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział VIB Gruźlicy i Chorób Płuc
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział VIC Gruźlicy i Chorób Płuc
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział IIIA Transplantacji Szpiku
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział transplantacji szpiku
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Oddział "R" Intensywnej Terapii
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Laboratorium centralne z pracowniami: analityki ogólnej, biochemii, hematologii, serologii z bankiem krwi, mikrobiologii, bakteriologii gruźlicy
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zespół domowego leczenia tlenem
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Zespół domowego leczenia tlenem
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Ośrodek torakochirurgii z pododdziałami
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pracownia immunoenzymotowa
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia bakterologii gruźlicy
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
    Pracownia diagnostyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Centralna sterylizatornia
    Wrocław, Grabiszyńska 105     
 • Przychodnia Chorób Płuc Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Dawida 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  • Poradnia astmologiczna - alergiczna
   Wrocław, Dawida 2     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci i młodzieży
   Wrocław, Dawida 2     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 3
 • Poradnie specjalistyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 37
  • Poradnia ginekologiczno położnicza
   Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 37     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 37     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 37     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 37     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Okulistyka
  • Poradnia onkologiczna
   Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 37     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
 • Dział diagnostyki laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oborniki Ślaskie, Trzebnicka 3
 • Dział diagnostyki obrazowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oborniki Sląskie, Trzebnicka 3 (dolnośląskie / powiat Oborniki Śląskie miasto)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)