POLECAMY

Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Węgierska 21 (38-300 Gorlice)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Gorlice
tel.: 18 35 53 200

Jednostki - Szpital

 • Specjalistyczny Szpital im.Henryka Klimontowicza

  Gorlice, ul. Węgierska 21 (małopolskie / powiat Gorlice)
  Telefon: 18 35 53 200
  Email: szpital.gorlice@ibd.pl
  Witryna: www.szpital.gorlice.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym oraz Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Dziecięcy
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neurologii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Psychiatrii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Geriatyczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział geriatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Zespół Izb Przyjęć
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Apteka Szpitalna z pracownią cytostatyków
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Patomorfologii i Histopatologii z Pracownią Cytologii oraz Presektorium
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
  • Blok Operacyjny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Onkologiczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział udarowy
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej
   Gorlice, ul. Węgierska 21      Telefon: 18 35 53 200  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Laryngologiczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Zespół Blokow Operacyjnych z Anestzjologią
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Intesywnej terapii
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Wewnętrzny z Poddziałem Kardiologicznym
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny dla dzieci i dorosłych
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Przewlekle Chorych
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Onkologiczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Stacja Dializ z Poddziałem Nefrologicznym
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zakład Patomorfologii
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Bank Tkanek
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ
   Gorlice, ul. Węgierska 21     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Dziecięcej
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Oddział Laryngologiczny
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Zespół Blokow Operacyjnych z Anestzjologią
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Intesywnej terapii
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Wewnętrzny z Poddziałem Kardiologicznym
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny dla dzieci i dorosłych
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział Przewlekle Chorych
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Onkologiczny
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Stacja Dializ z Poddziałem Nefrologicznym
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zakład Patomorfologii
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Bank Tkanek
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Bank tkanek i komórek
    • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Oddział Kardiologiczny
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ
    Gorlice, ul. Węgierska 21     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)