POLECAMY

Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Leśna 1 (13-200 Działdowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Działdowo
tel.: 23 697 22 11

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Działdowo, Leśna 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  Telefon: 23 697 22 11
  Email: sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl
  Witryna: www.spzoz-dzialdowo.pl
  • oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem urologicznym
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział położniczo - ginekologiczny
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział noworodków i wcześniaków
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • oddział neurologiczny
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • oddział dziecięcy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • oddział psychiatryczny
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • blok operacyjny
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • izba przyjęć szpitalna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie ambulatoryjne
  • izba przyjęć położniczo - ginekologiczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • izba przyjęć dziecięca
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
  • izba przyjęć psychiatryczna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
  • apteka szpitalna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • apteka ogólnodostępna
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział urazowo-ortopedyczny
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • prosektorium
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • centralna sterylizatornia
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • pododdział urologiczny oddziału chirurgii ogólnej
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • oddział nefrologiczny
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • stacja dializ
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • wieloprofilowy oddział chorób wewnętrznych z pododdziałami: kardiologicznym, reumatologicznym
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • pododdział kardiologiczny wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrzynych
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • pododdział reumatologiczny wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział udarowy
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacyjnego
   Działdowo, Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • oddział reumatologiczny.
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział wewnetrzny.
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział kardiologiczny.
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • oddział nefrologiczny
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • poradnia dziecięca konsultacyjna
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia chirurgiczna
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia konsultacyjna dla kobiet
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia dla kobiet
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet lekarza poz.
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • dział pomocy doraźnej
   Działdowo, Leśna 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pracownia alergologiczna
   Działdowo, Leśna 1     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Alergologia
  • pracownia podawania cytostatyków
   Działdowo, Leśna 1     
   Pracownie inne
  • poradnia onkologiczna
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia medycyny pracy
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Zdrowie publiczne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Zdrowie publiczne
  • pracownia serologii transfuzjologicznej
   Działdowo, Leśna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • oddział nefrologiczny ze stacją dializ
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • pododdział chirurgii dziecięcej
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia chirurgii dziecięcej
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia chirurgii onkologicznej.
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia medycyny sportowej
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • pododdział udarowy
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • dzienny oddział rehabilitacyjny
   Działdowo, Leśna 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neurochirurgiczna
   Działdowo, Leśna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział reumatologiczny.
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • oddział wewnetrzny.
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • oddział kardiologiczny.
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • oddział nefrologiczny
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • poradnia dziecięca konsultacyjna
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia chirurgiczna
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • poradnia konsultacyjna dla kobiet
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia dla kobiet
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia chorób wewnętrznych
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • gabinet lekarza poz.
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • poradnia stomatologiczna
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • dział pomocy doraźnej
    Działdowo, Leśna 1     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • pracownia alergologiczna
    Działdowo, Leśna 1     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Alergologia
   • pracownia podawania cytostatyków
    Działdowo, Leśna 1     
    Pracownie inne
   • poradnia onkologiczna
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • poradnia medycyny pracy
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Zdrowie publiczne
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Zdrowie publiczne
   • pracownia serologii transfuzjologicznej
    Działdowo, Leśna 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • oddział nefrologiczny ze stacją dializ
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • pododdział chirurgii dziecięcej
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • poradnia chirurgii dziecięcej
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • poradnia chirurgii onkologicznej.
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • poradnia medycyny sportowej
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • pododdział udarowy
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział udarowy
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • dzienny oddział rehabilitacyjny
    Działdowo, Leśna 1     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia neurochirurgiczna
    Działdowo, Leśna 1     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)