POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Zagórze" w Sosnowcu

adres: Szpitalna 1 (41-219 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół...

 • Szpital

  Sosnowiec, Szpitalna 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Skórno-Wenerologiczny
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Anestezjologii
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Endoskopii
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EEG
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia Dopplerowska
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Fizjoterapii
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok Operacyjny
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Apteka
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurologiczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła Rodzenia
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć - Ambulatorium
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Proktologiczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej z Pracownią MR, RTG, TK, USG, mammografii.
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Prosektorium
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Prosektorium
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Blok Porodowy
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Centralna Sterylizacja
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Cytologiczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt podawania cytostatyków
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Internistyczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Osteoporozy
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia USG
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia RTG
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Cytologiczna
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Punkt podawania cytostatyków
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Internistyczna
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Osteoporozy
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Sosnowiec, Szpitalna 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

  Sosnowiec, Szpitalna 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Sosnowiec, Szpitalna 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)