POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu

adres: Wojska Polskiego 126 (86-100 Świecie)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Świecie miasto

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Świecie, Wojska Polskiego 126 (kujawsko-pomorskie / powiat Świecie miasto)
  Telefon: 052 333-45-55
  • Poradnia Reumatologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Oddział Wewnętrzny
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Chirurgii Dziecięcej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ortopedyczno - Urazowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Dziecięcy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Noworodkowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Dermatologii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Przewlekle Chorych
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Przewlekle Chorych II
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Przewlekle Chorych III
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział Pomocy Doraźnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Trakt Porodowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Zakładowa
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi ze Stanowiskiem Transfuzjonisty
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Laboratorium Analityczne z Serologią
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Anatomopatologii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Prosektorium
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Echokardiografii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Gastroskopii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Bronchoskopii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Audiometryczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Rehabilitacja
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Sterylizacja Centralna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laryngologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Sportowo - Lekarska
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Noworodkowa
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Ośrodek Medycyny Pracy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Urologiczna
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zespół Wyjazdowy "R"
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "W"
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy "W"
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" Podstacja Pogotowia Ratunkowego - NOWE
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Histopatologii
   Świecie, Wojska Polskiego 126     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Wewnętrzny
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Chirurgii Ogólnej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pododdział Chirurgii Dziecięcej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Ortopedyczno - Urazowy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Dziecięcy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział Noworodkowy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział Dermatologii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział Przewlekle Chorych
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Przewlekle Chorych II
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Przewlekle Chorych III
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Dział Pomocy Doraźnej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Izba Przyjęć
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Blok Operacyjny
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Trakt Porodowy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Sala porodowa
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Apteka Zakładowa
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Bank Krwi ze Stanowiskiem Transfuzjonisty
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Bank krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Laboratorium Analityczne z Serologią
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Bakteriologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia EKG
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Anatomopatologii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Prosektorium
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Pracownia Cytologii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Echokardiografii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Endoskopii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Gastroskopii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Bronchoskopii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pracownia Audiometryczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Sterylizacja Centralna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
   • Poradnia Chirurgiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Laryngologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chorób Zakaźnych
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Logopedyczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Sportowo - Lekarska
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Noworodkowa
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Ośrodek Medycyny Pracy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Oddział Rehabilitacji Ogólnej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Urologiczna
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Zespół Wyjazdowy "R"
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy "W"
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy "W"
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" Podstacja Pogotowia Ratunkowego - NOWE
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pracownia Histopatologii
    Świecie, Wojska Polskiego 126     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)