POLECAMY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie- Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Jaczewskiego 8 (20-954 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 081 7244400

Jednostki - Samodzielny Publiczny Szpital...

 • Szpital

  Lublin, Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7244400
  Email: szpital@spsk4.lublin.pl
  Witryna: www.spsk4.lublin.pl
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244826  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244829  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244900  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244176  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Oddział Kardiochirurgii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244940  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Otolaryngologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244518  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244794  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244510  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244151  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Gastroenterologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244673  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Nefrologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244538  
   Oddział nefrologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Produkty lecznicze - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244431  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Produkty lecznicze - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Produkty lecznicze - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Produkty lecznicze - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Neurologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244541  
   Oddział neurologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Ginekologii Operacyjnej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244268  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Ginekologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244848  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położnictwa
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244769  
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
  • Oddział Rehabilitacji
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244184  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244332  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Endokrynologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244668  
   Oddział endokrynologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244790  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Oddział Sztucznej Nerki
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244708  
   Stacja dializ
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Neonatologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244775  
   Oddział neonatologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intesywnej Opieki Kardiologicznej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244249  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Perinatologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244767  
   Oddział patologii ciąży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244845  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244285  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244481  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Ginekologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244488  
   Blok operacyjny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Izba Przyjęć Planowa
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244463  
   Izba przyjęć szpitala
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Ginekologiczna
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244846  
   Izba przyjęć szpitala
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244109  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244316  
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Epidemiologia
  • Oddział Udarowy i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244541  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244184  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Transplatologii Klinicznej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244829  
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Neurochirurgiczny
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244166  
   Blok operacyjny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rahabilitacji Kardiologicznej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244151  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Hematologii
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Patologii Noworodka
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Izba Przyjęć Urazowa
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Anestezjologii
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Dział anestezjologii
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Hematologii
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Oddział hematologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Oddział Patologii Noworodka
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Oddział niemowlęcy
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Izba Przyjęć Urazowa
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Zakład Anestezjologii
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Dział anestezjologii
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pracownie Diagnostyczne

  Lublin, Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7244400
  Email: szpital@spsk4.lublin.pl
  Witryna: www.spsk4.lublin.pl
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 72444532  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchoskopii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244458  
  • Pracownia EEG
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244728  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia Ultrasonografii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244400  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244256  
   Pracownia hemodynamiki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244151  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Laboratorium Centralne
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium Centralne
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Tomografii Komputerowej
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakłady

  Lublin, Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7244400
  Email: szpital@spsk4.lublin.pl
  Witryna: www.spsk4.lublin.pl
  • Zakład Fizjoterapii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244366  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244660  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuradiologii
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244154  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Lublin, Jaczewskiego 8     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Medycyny Nuklearnej
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Zakład Medycyny Nuklearnej
    Lublin, Jaczewskiego 8     
    Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
 • Ośrodek Opieki Pozaszpitalnej

  Lublin, Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7244400
  Email: szpital@spsk4.lublin.pl
  Witryna: www.spsk4.lublin.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244366  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244400  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244400  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • Dział Krwiolecznictwa

  Lublin, Jaczewskiego 8 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7244400
  Email: szpital@spsk4.lublin.pl
  Witryna: www.spsk4.lublin.pl
  • Pracownia Serologiczna
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244446  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
  • Bank Krwi
   Lublin, Jaczewskiego 8      Telefon: 081 7244447  
   Bank krwi
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)