POLECAMY

Rodzinne Centrum Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Grunwaldzka 13 (05-402 Otwock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Otwock
tel.: 227101801

Jednostki - Rodzinne Centrum Zdrowia

 • Rodzinne Centrum Zdrowia

  Otwock, ul. Grunwaldzka 13 (mazowieckie / powiat Otwock)
  Telefon: 227101801
  Email: rcz@rcz.com.pl
  Witryna: www.rcz.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Gimnazjum Nr 1
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 5
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 8
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób tarczycy
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
  • Poradnia dermatologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia urologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG )
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne ( EKG )
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Szkoła rodzenia
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia psychologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia logopedyczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia endoskopii
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Pracownia akupresury i akupunktury
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Pracownia akupresury i akupunktury
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Rehabilitacja medyczna
  • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
  • Poradnia onkologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia nowotworów krwi
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia wad postawy
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 6
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia proktologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 227101801  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 7
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia geriatryczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Poradnia medycyny szkolnej Liceum Ogólnokształcące Nr XXV
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 7
    Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia geriatryczna
    Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Poradnia medycyny szkolnej Liceum Ogólnokształcące Nr XXV
    Otwock, ul. Grunwaldzka 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Rodzinne Centrum Zdrowia

  Otwock, ul. Grunwaldzka 13 (mazowieckie / powiat Otwock)
  Telefon: 227101801
  Email: rcz@rcz.com.pl
  Witryna: www.rcz.com.pl
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Otwock, ul. Grunwaldzka 13      Telefon: 22 710 18 01  
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Patomorfologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Patomorfologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Endoskopia - Patomorfologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/2 lata temu
Masakra!!!! Jak uda się umówić wizytę na bardzo odległy termin to w dniu wizyty dzwoni Pani z rejestracji by poinformować Cię, że niestety ale Twoja wizyta na którą czekałeś ponad miesiąc jest odwołana... Więc ponownie się umawiasz na inny termin lecz sytuacja się powtarza i powtarza. W rezultacie czekam już ok 4 miesięcy na wizytę u ginekologa... Nie wiem jak można tak funkcjonować. Nie wiem za co w tym kraju się płaci ZUS... NIE POLECAM!!!!
/2 lata temu
Dziadostwo do kwadratu jeśli chodzi o rejestrację do jakiegokolwiek lekarza. Nie ma siły żeby dodzwonić się do tego przybytku medycznego, bo panie w recepcji odrzucają połączenia. A jeśli się już osobiście przybędzie na miejsce to wszystkie bez wyjątku robią wielką łaskę, że udzielą informacji bądź dokonają rezerwacji wizyty. Nafuczone i niezadowolone. Kto w ogóle zatrudnia taki personel do pierwszego kontaktu z pacjentem? Żenada i nic więcej. Zachowanie jak za komuny. Chyba zrezygnuję z ich usług bo nie mam siły wisieć cały dzień na telefonie żeby panienki raczyły go odebrać.