POLECAMY

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAM GRYFICE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Niechorska 27 (72-300 Gryfice)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Gryfice miasto
tel.: 91/384-20-61

Jednostki - PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAM...

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Anestezjologiczna - Przedoperacyjna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Oparzeń
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Nefrologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Okulistyczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Preluksacyjna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Psychologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjno - Konsultacyjna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szkoła Rodzenia
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Toksykologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Onkologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położcznicza
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopoedycznej dla Dzieci
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Poradnia Psychoterapii
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laktacyjna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia bronchoskopii
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia EKG i prób wysiłkowych
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia pulmonologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet połoznej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammograficzna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Naczyniowa
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
  • Pracownia USG
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ECPV
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownoa Ogólnodiagnostyczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dział Rehabilitacji

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Dział Rehabilitacji
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Parafinoterapii
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koaguologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
  • Pracownia Immunochemiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia Serologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Mykologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Parazytologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Pożywek Bakteryjnych
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Zakażeń Szpitalnych
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Epidemiologia
 • Zakład Anatomii Patologicznej

  Gryfice, ul. Niechorska 27 (zachodniopomorskie / powiat Gryfice miasto)
  Telefon: 91/384-20-61
  Email: szpital@miedicam.pl
  Witryna: www.medicam.pl
  • Zakład Anatomii Patologicznej
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Patomorfologiczna
   Gryfice, ul. Niechorska 27      Telefon: 91/384-20-61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)