POLECAMY

Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54 (39-100 Ropczyce)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Ropczyce miasto
tel.: 17 22 18 616

Jednostki - Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

 • Przychodnia Rejonowa

  Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  Telefon: 17 22 18 617
  Email: zozropczyce@pro.onet.pl
  Witryna: www.zozropczyce.pl
  • Ambulatorium chirurgiczne i gabinet zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 10 715  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 571  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 2218 419  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 481  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 209  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 382  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 11 002  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 11 005  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia rehabilitacji leczniczej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralna sterylizatornia
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia audiometryczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia elektrokardiografii
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia gastroskopii
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Ambulatorium pomocy doraźnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 33 116  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 35 736  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 74 51 144  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia urologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG Doppler-Duplex
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 28 270  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 17 22 18 616  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54      Telefon: 22 18 616  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Szkolna poradnia stomatologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia audiologiczna
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia jaskry
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Izba przyjęć
   Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Szkolna poradnia stomatologiczna
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Pracownia protetyki stomatologicznej
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia ortodontyczna
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia audiologiczna
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia leczenia jaskry
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Izba przyjęć
    Ropczyce, ul. ks. kard. Stefana Wyszyński 54     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
 • Filia Przychodni Rejonowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ropczyce, Kolonia 3 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  • Poradnia ogólna
   Ropczyce, Kolonia 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Ropczyce, Kolonia 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Filia Przychodni Rejonowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ropczyce, Przemysłowa 1 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  • Poradnia POZ
   Ropczyce, Przemysłowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Ropczyce, Przemysłowa 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Ropczyce, Przemysłowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Filia Przychodni Rejonowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ropczyce, Kolejowa 140 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  • Poradnia POZ
   Ropczyce, Kolejowa 140     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Ropczyce, Kolejowa 140     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Filia Przychodni Rejonowej

  Ropczyce, ul. Józefa Piłsudskiego 22 (podkarpackie / powiat Ropczyce miasto)
  Telefon: 17 22 10 445
  Email: zozropczyce@pro.onet.pl
  Witryna: www.zozropczyce.pl
 • Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach

  Lubzina, 223 (podkarpackie / powiat Ropczyce obszar wiejski)
  Telefon: 17 22 12 124
  Email: zozropczyce@pro.onet.pl
  Witryna: www.zozropczyce.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubzina, 223      Telefon: 17 22 10 445  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubzina, 223      Telefon: 17 22 12 124  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubzina, 223      Telefon: 17 22 12 124  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci
   Lubzina, 223     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubzina, 223     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Lubzina, 223     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Lubzina, 223     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach

  Niedźwiada, 10 (podkarpackie / powiat Ropczyce obszar wiejski)
  Telefon: 17 22 13 323
  Email: zozropczyce@pro.onet.pl
  Witryna: www.zozropczyce.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Niedźwiada, 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Niedźwiada, 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Niedźwiada, 10      Telefon: 17 22 13 397  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Niedźwiada, 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Niedźwiada, 10      Telefon: 17 22 13 323  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci
   Niedźwiada, 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Niedźwiada, 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Niedźwiada, 10     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Niedźwiada, 10     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Filia Przychodni Rejonowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sędziszów Młp., Fabryczna 4 (podkarpackie / powiat Sędziszów Małopolski miasto)
  • Poradnia POZ
   Sędziszów Młp., Fabryczna 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrów, Ostrów 121 (podkarpackie / powiat Ostrów)
  • Poradnia POZ
   Ostrów, Ostrów 121     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Ostrów, Ostrów 121     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ostrów, Ostrów 121     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Ostrów, Ostrów 121     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Ostrów, Ostrów 121     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Ostrów, Ostrów 121     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kamionka, Kamionka 71 (podkarpackie / powiat Ostrów)
  • Poradnia POZ
   Kamionka, Kamionka 71     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Kamionka, Kamionka 71     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Kamionka, Kamionka 71     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Punkt Lekarski Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ocieka, Ocieka 343 (podkarpackie / powiat Ostrów)
  • Poradnia POZ
   Ocieka, Ocieka 343     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Ocieka, Ocieka 343     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzeziny, 611 (podkarpackie / powiat Wielopole Skrzyńskie)
  • Gabinet higieny szkolnej
   Brzeziny, 611     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia ogólna
   Brzeziny, 611     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Brzeziny, 611     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)