POLECAMY

Przychodnia Orłowo

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wrocławska 54 (81-553 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 668-01-60

Jednostki - Przychodnia Orłowo

 • Przychodnia Orłowo

  Gdynia, Wrocławska 54 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 668-01-60
  Email: orlowo@list.pl
  Witryna: www.orlowo.com
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-01-52  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-01  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-13  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-05  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-01-47  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-02  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-98  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia logopedyczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-06-02  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia hepatologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-01  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 624-84-62  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-69-05  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 622-23-43  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 624-81-36  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-69-05  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 624-84-62  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 555-26-75  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 624-84-33  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny pracy
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-98  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia USG
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia neurofizjologii
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 664-88-97  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-01-60  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, Wrocławska 54      Telefon: 58 668-04-06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia internistyczno-konsultacyjna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci i młodzieży
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia międzyrejonowa
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia angiografii
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii
   Gdynia, Wrocławska 54     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Poradnia internistyczno-konsultacyjna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergologiczna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci i młodzieży
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia pediatryczna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologiczna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia międzyrejonowa
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pracownia diagnostyki innej
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia geriatryczna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia hematologiczna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Poradnia stomatologiczna
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia angiografii
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Pracownia angiografii
    • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia angiografii
    Gdynia, Wrocławska 54     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Angiografia - Okulistyka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)