POLECAMY

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I REHABILITACJA

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Jana Boenigka 9 (10-686 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 541 35 70

Jednostki - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I REHABILITACJA

 • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

  Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 541 35 70
  Email: opieka@opiekadlugoterminowa.pl
  Witryna: www.opiekadlugoterminowa.pl
  • dział stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych
   Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9      Telefon: 89 541 35 70  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • dział pielęgniarskich świadczeń opieki długoterminowej
   Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9      Telefon: 89 541 35 70  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • dział pielęgniarskich świadczeń opieki długoterminowej
   Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9      Telefon: 609 955 445  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • dział pielęgniarskich świadczeń opieki długoterminowej
   Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9      Telefon: 668 469 936  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • dział stacjonarnych świadczeń opiekuńczo-leczniczych
   Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Leczenie stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • dział stacjonarnych świadczeń opiekuńczo-leczniczych
    Olsztyn, ul. Jana Boenigka 9     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
    • Leczenie stacjonarne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)