POLECAMY

Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.

adres: leja Wiśniowa 36 (53-137 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki

Jednostki - Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.

 • Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, leja Wiśniowa 36 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Oddział reumatologii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział pulmonologii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział urologii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział ortopedii i traumatologii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcji
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład chemioterapii onkologicznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział kardiologiczny
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział endokrynologiczny
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Izba przyjęć chirurgiczna z ambulatorium
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Izba przyjęć internistyczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział otolaryngologiczny
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Izba przyjec otolaryngologiczna z ambulatorium
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastrologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chemioterapii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zaklad diagnostyki obrazowej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład patomorfologii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Zakład nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Pracownia EEG
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Pracownia bronchoskopii
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Pracownie inne
  • Blok opercyjny
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział stetrylizacji i dezynfekcji
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Sterylizatornia
  • Izba przyjec z ambulatorium chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, leja Wiśniowa 36     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. Podstawowa Opieka Zdrowotna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Sztabowa 93 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Podstawowa opieka zdrowotna
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Sztabowa 93     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)