NZOZ BILCZA Bożena Domagała

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ściegiennego 7A (26-026 Bilcza)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Morawica
tel.: 41 311 77 04

Jednostki - NZOZ BILCZA Bożena Domagała

 • Przychodnia

  Bilcza, Ściegiennego 7A (świętokrzyskie / powiat Morawica)
  Telefon: 41 311 77 04
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Kinezyterapii
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Szczepień
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Bilcza, Ściegiennego 7A      Telefon: 041 311 77 04  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Bilcza, Ściegiennego 7A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bilcza, Ściegiennego 7A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Bilcza, Ściegiennego 7A     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Bilcza, Ściegiennego 7A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Fizykoterapii
    Bilcza, Ściegiennego 7A     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Bilcza, Ściegiennego 7A     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia Nefrologiczna
    Bilcza, Ściegiennego 7A     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Bilcza, Ściegiennego 7A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (8)
/2 miesiące temu
Aby ocenić te przychodnie to skala musiała by być od minus zero. Po prostu porazka.
/2 miesiące temu
Witam. Tak nie profesjonalnej bez empatii do chorego jeszcze się nie spotkałam. Przychodnia powinna zostać zamknięta za szkodliwość społeczna. P. Dr. Domagała powinna zdecydować czy przyjmuje pacjentów czy zarządza przychodnia. Właśnie zabrałam dokumentację i przenoszę się do innej przychodni gdzie pacjent traktowany jest z szacunkiem i empatia. Przypominam tylko pracownikom ze oni są dla ludzi a nie odwrotnie i dzięki temu mają pracę. A już o przysięgłe lekarskie nie wspomnę zamieniła się na kasę.
/9 miesięcy temu
Witam Wszystkich Proszę zmienić obsługę w rejestracji niemiła łaskę robi że umówi do lekarza lub udzieli informacji a telefon prawie zawsze odłożony nikt nie odbiera więc po co podawany jest nr kontaktowy-porażka. Pani od pobierania krwi - nie ma pojęcia zielonego na czym to polega zraża dzieci i ludzi do tej czynności po prostu totalna nieudacznica Lekarze pracujący w przychodni ok tylko ta obsługa lipa Czasy PRL minęły czas na zmiany P Bożeno
POKAŻ KOMENTARZE (5)