Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Złota Jesień"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: os. Złotej Jesieni 3 (31-826 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Nowa Huta
tel.: 12 64 85 893

Jednostki - NZOZ "Złota Jesień"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Złota Jesień"

  Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+. (małopolskie / powiat Kraków-Nowa Huta)
  Telefon: 12 64 85 893
  Email: nzoz_zlota_jesien@op.pl
  Witryna: www.nzoz-zlota-jesien@op.pl
  • Poradnia Ogólna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dziecięca
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 82 827  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 82 848  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 82 912  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Pobrań
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia Elektrokardiologii
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Szczepień Poradni Dziecięcej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Dziecięcej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Ogólnej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Neurologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Dermatologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Reumatologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Urologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Diabetologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Okulistycznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Endokrynologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Otolaryngologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Chirurgii Ogólnej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Poradni Kardiologicznej
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonograficzna
   Kraków, os. Złotej Jesieni 3.+.      Telefon: 12 64 85 893  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/rok temu
Przychodnia, która nawet nie próbuje świadczyć swoich usług dobrze. Próbowałam dodzwonić się do poradni dermatologicznej przez 2 dni, o różnych porach. W końcu zadzwoniłam na poradnie ogólną, w której dostałam informacje, że "Pani w okienku jest, ale najlepiej przyjść osobiście bo może nie odbierać". Cóż, dzwoniłam tak długo, aż w końcu odebrała, była okropnie nie miła, zwracała się do pacjenta z łaską, nie udzieliła konkretnych informacji, a na końcu kiedy ja nie skończyłam mówić, rzuciła słuchawką. Czegoś takiego naprawdę, nie spodziewałabym się po porządnym zakładzie opieki zdrowotnej.