POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kilińskiego 34 (08-110 Siedlce)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Siedlce
tel.: 25 6322393

Jednostki - NZOZ "SALUS"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS"

  Siedlce, Kilińskiego 34 (mazowieckie / powiat M. Siedlce)
  Telefon: 25 6322700
  Email: salus@siedlce.home.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski + punkt szczepień
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje + EKG+ ECHO)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG, RTG)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ambulatorium ogólne POZ
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna (drobne zabiegi bez znieczuleń ogólnych)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacji
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet lekarza POZ (poradnia dla dzieci)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia RTG
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Interdyscyplinarna poradnia leczenia osteoporozy
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje + testy skórne)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje + testy skórne)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 34     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia leczenia jaskry
   Siedlce, Kilińskiego 34     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza POZ (poradnia dla dzieci)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia urologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia RTG
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Interdyscyplinarna poradnia leczenia osteoporozy
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia alergologiczna (konsultacje + testy skórne)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna (konsultacje + testy skórne)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 34     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia leczenia jaskry
    Siedlce, Kilińskiego 34     
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" Filia nr 2 Przychodnia Lekarska LUX-us MED

  Siedlce, Kilińskiego 28 (mazowieckie / powiat M. Siedlce)
  Telefon: 25 6322270
  Email: salus@siedlce.home.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski + punkt szczepień
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia USG
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje, EKG, ECHO)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje + ekg i echo)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje + testy skórne)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza - konsultacje + drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Ambulatorium ogólne POZ
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Siedlce, Kilińskiego 28     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna (konsultacje + ekg i echo)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia urologiczna
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia otolaryngologiczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia alergologiczna (konsultacje + testy skórne)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza - konsultacje + drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia pulmonologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Ambulatorium ogólne POZ
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pracownia endoskopii
    Siedlce, Kilińskiego 28     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" Filia nr 1

  Siedlce, Piłsudskiego 49 (mazowieckie / powiat M. Siedlce)
  Telefon: 25 6444422
  Email: salus@siedlce.home.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski + punkt szczepień
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium ogólne POZ
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje + ekg, echo )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna ( konsultacje )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje + drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje + drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacje + drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna ( konsultacje )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( usg, echo )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne ( eeg, próby wysiłkowe )
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia jaskry
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza poz
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia osteoporozy
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet położnej POZ
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje, drobne zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Siedlce, Piłsudskiego 49     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Siedlce, Piłsudskiego 49     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)