POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Horbaczewskiego 35 (54-130 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 353-22-60

Jednostki - NZOZ " Przychodnia Kosmonautów" Sp....

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o.

  Wrocław, Horbaczewskiego 35 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 352-22-60
  Email: sekretariat@kosmo.wroc.pl
  Witryna: www.kosmo.wroc.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
  • Pracownia audiometryczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
  • Gabinet fizjoterapii
   Wrocław, Horbaczewskiego 35      Telefon: 71 3510558  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Szkoła rodzenia
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia leczenia nerwic
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzaleźnień
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownie inne
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Horbaczewskiego 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Wrocław, Horbaczewskiego 35      Telefon: 71 352-22-60  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Kosmonautów" Sp. z o.o. Filia w Środzie Śląskiej NZOZ "Terapia"

  Środa Śląska, Mostowa 19 (dolnośląskie / powiat Środa Śląska miasto)
  Telefon: 71 7224150
  Email: sekretariat@kosmo.wroc.pl
  Witryna: www.kosmo.wroc.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Środa Śląska, Mostowa 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Środa Śląska, Mostowa 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Środa Śląska, Mostowa 19     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Środa Śląska, Mostowa 19      Telefon: 71 7224150  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Środa Śląska, Mostowa 19      Telefon: 71 7224150  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

  Wrocław, Horbaczewskiego 35 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 353-22-60
  Email: nzozkosmo@kosmo.wroc.pl
  Witryna: www.kosmo.wroc.pl
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Wrocław, Horbaczewskiego 35      Telefon: 71 3512843  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)