POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"

adres: Sojowa 22 (81-589 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia

Jednostki - NZOZ "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdynia, Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium ogólne
   Gdynia, Sojowa 22     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium pediatryczne
   Gdynia, Sojowa 22     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Gdynia, Sojowa 22     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownie inne
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okresu przekwitania
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia
   Gdynia, Sojowa 22     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Poradnia patologii ciąży
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastroenerologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologii ginekologicznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Endokrynologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Oddział dzienny ginekologiczno-położniczy
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dzienny chirurgii ogólnej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Oddział dzienny chirugii dziecięcej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
  • Oddział dzienny chirurgii onkologicznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział dzienny chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział dzienny okulistyczny
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
  • Oddział dzienny urologiczny
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
  • Punkt szczepień
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Gabinet zabiegowy
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Pracownia fizjoterapii
   Gdynia, Sojowa 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia bólu
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Endokrynologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dzienny chemioterapii ambulatoryjnej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział dzienny ginekologiczno-położniczy
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dzienny chirurgiczny ogólny
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Oddział dzienny chirurgiczny dla dzieci
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia dziecięca
  • Oddział dzienny chirurgii onkologicznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział dzienny chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Diagnostyka obrazowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział dzienny okulistyczny
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
  • Oddział dzienny otolaryngologiczny
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział dzienny urologiczny
   Gdynia, Sojowa 22     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
  • Sterylizatornia
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Pracownie inne (EKG)
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Gdynia, Sojowa 22     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia proktologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii jednego dnia
   Gdynia, Sojowa 22     
  • Oddział chirurgii jednego dnia dla dzieci
   Gdynia, Sojowa 22     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)