POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Specjalistyczna dr EWA ANNA MENES

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Krawiecka 10 ABC (91-836 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 656 76 30

Jednostki - NZOZ Poradnia Specjalistyczna dr EWA...

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Libelta 16 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • Poradnia laryngologiczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedii
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, Libelta 16     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łódź, Libelta 16     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Łódź, Libelta 16     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej (EKG)
   Łódź, Libelta 16     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki iinej (audiometria)
   Łódź, Libelta 16     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki innej (spirometria)
   Łódź, Libelta 16     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia USG
   Łódź, Libelta 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Łódź, Libelta 16     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Łódź, Libelta 16     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Łódź, Libelta 16     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Łódź, Libelta 16     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Łódź, Libelta 16     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Sporna 83 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedyczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, Sporna 83     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łódź, Sporna 83     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Łódź, Sporna 83     
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki innej /EKG/
   Łódź, Sporna 83     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki innej /audiometria/
   Łódź, Sporna 83     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki innej /spirometria/
   Łódź, Sporna 83     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia USG
   Łódź, Sporna 83     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Łódź, Sporna 83     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Łódź, Sporna 83     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Łódź, Sporna 83     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Łódź, Sporna 83     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Łódź, Sporna 83     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 656 76 30
  Email: nzozmenes@e.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ dla dzieci
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Krawiecka 10 ABC     
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/3 miesiące temu
Fajna poradnia świetna Pani Pediatra POLECAM i Dziękuję za pomoc!!
/11 miesięcy temu
Brak wiedzy pediatrycznej, położna - jedna na którą liczyć nie można. Odradzam !
/rok temu
Nie polecam, o godzinie 15 nie ma lekarza dla dzieci, bo stary Pan doktor nie zbada dziecka, a pediatra wraz w właścicielką( lekarz rodzinny) pracują w tych samych godzinach i nie ma lekarza, który pomógł by dziecku. Przeniosłam dziecko z innej przychodni bo zapewniano mnie, że jak nie będzie pediatry będzie na miejscu lekarz rodzinny, który przyjmie dziecko i udzieli pomocy......ale to tylko obiecanki. Masakra - omijać przychodnię z daleka.
POKAŻ KOMENTARZE (1)