POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Słoneczna 1 (59-300 Lubin)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Lubin
tel.: 76 841-01-00

Jednostki - NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.

  Lubin, Słoneczna 1 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 076 841-01-00
  Email: sekretariat.omp@gmail.com
  Witryna: www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurolgiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia foniatryczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet EKG
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia lekarza POZ
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Lubin, Słoneczna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet spirometrii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Gabinet audiometrii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Gabinet termometrii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Poradnia (gabinet) pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet USG
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownie inne
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia diabetologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia geriatryczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia tarczycy
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia hepatologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób naczyń
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia wad postawy
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pediatryczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia opieki długoterminowej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium stomatologiczne
   Lubin, Słoneczna 1     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia środków pomocniczych i wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia wad serca
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia ran
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia ran
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okresu przekwitania
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownie inne
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia osteoporozy
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia leczenia nerwic
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Lubin, Słoneczna 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) krioterapii
   Lubin, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Punkt szczepień
   Lubin, Słoneczna 1     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Lubin, Słoneczna 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Lubin, Słoneczna 1     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o. Jednostka zamiejscowa w Siedlcach

  Lubin, Siedlce 34 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 076 844-93-20
  Email: sekretariat.omp@gmail.com
  Witryna: www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubin, Siedlce 34     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet EKG
   Lubin, Siedlce 34     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ
   Lubin, Siedlce 34     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubin, Siedlce 34     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Lubin, Siedlce 34     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Pradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubin, Siedlce 34     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Lubin, Siedlce 34     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Lubin, Siedlce 34     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Punkt szczepień
   Lubin, Siedlce 34     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o. Jednostka zamiejscowa w Szklarach Górnych

  Lubin, Szklary Górne 50 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 076 844-84-90
  Email: sekretariat.omp@gmail.com
  Witryna: www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
  • Gabinet EKG
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Lubin, Szklary Górne 50     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. Jednostka zamiejscowa w Niemstowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lubin, Niemstów 78 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  • Poradnia stomatologiczna
   Lubin, Niemstów 78     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet EKG
   Lubin, Niemstów 78     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ
   Lubin, Niemstów 78     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Lubin, Niemstów 78     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Lubin, Niemstów 78     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Lubin, Niemstów 78     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Lubin, Niemstów 78     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycny szkolnej
   Lubin, Niemstów 78     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o Jednostka zmiejscowa w Miłoradzicach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Miłoradzice, Miłoradzice 66 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  • Poradnia stomatologiczna
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • .Gabinet EKG
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Miłoradzice, Miłoradzice 66     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Ośrodek Medycyny Pracy Sp z o.o. Jednostka zamiejscowa w Raszówce

  Raszówka, 1-Maja 12/1 (dolnośląskie / powiat Lubin)
  Telefon: 076 844-81-86
  Email: sekretariat.omp@gmail.com
  Witryna: www.nzozomp.lubin.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Stomatologia dziecięca
  • Gabinet EKG
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Pracownie inne
  • Poradnia lekarza POZ
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Punkt szczepień
   Raszówka, 1-Maja 12/1     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.. Jednostka zamiejscowa w Legnicy

  Legnica, Dworcowa 9 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  Telefon: 076 841-02-55
  Email: danuta.d@skrzynka.pl
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Legnica, Dworcowa 9     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Legnica, Dworcowa 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie stomatologiczne - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia wad postawy
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia geriatryczna
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia logopedyczna
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Legnica, Dworcowa 9     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia środkow pomocniczych wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego
   Legnica, Dworcowa 9     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)